Wendbaar bezuinigen

Dit zijn bijzondere tijden. Als gevolg van COVID-19 zijn de prioriteiten van veel organisaties sterk en soms blijvend veranderd. Dit heeft grote gevolgen voor bestaande budgetten. De waarheid van gisteren is niet de waarheid van vandaag. Bovendien zet de nieuwe situatie budgetten onder druk. Er zijn minder inkomsten, of er moeten overwachtte uitgaven worden gedaan. Er moet bezuinigd of herbudgetteerd worden. Door dit op een innovatieve manier aan te pakken is het mogelijk dit proces niet alleen prettiger te maken maar kan het ook de aanloop zijn naar structureel een structureel gezondere en wendbare budgetcyclus.

Waarde maximaliseren

Herbudgetteren of bezuinigen moet niet gaan over het terugdringen van uitgaven. In plaats daarvan gaat het over het maximaliseren van de geleverde waarde gegeven de beschikbare middelen.

Dit betekent dat we twee onafhankelijke gesprekken voeren. We prioriteren met de kennis van nu de opgaven, pas daarna leggen we de beschikbare middelen over de prioritering heen.

Randvoorwaarden voor wendbaar bezuinigen