Agile Leiderschap

Hoeveel ruimte en vrijheid is er nu écht voor wendbaarheid en authenticiteit in je organisatie? Niet op papier of in woorden, maar hoe wordt het beleefd en gevoeld door iedere persoon in de organisatie? Hoe helder zijn de kaders en het speelveld voor de teams in de organisatie? In hoeverre mogen er écht fouten worden gemaakt en beter nog: worden gevierd? Het zijn vragen die sterk raken aan een manier van denken en werken die we agile leiderschap noemen.

Meer weten over Agile Leiderschap?

Wat is agile leiderschap?

Onze definitie van agile leiderschap is: “Het vermogen van leiders om teams te ondersteunen bij het creëren van waarde en om de onzekerheden binnen en buiten de organisatie die daarmee gepaard gaan, te omarmen.” Agile leiders willen onzekerheid dus niet beteugelen, maar het benutten. Ze scheppen de voorwaarden voor teams om te floreren. Daarbij brengen ze de vijf elementen van agile leiderschap in praktijk:

Elk van deze elementen vragen van agile leiders bewustzijn van het eigen gedrag en het doorbreken van bestaande patronen. Verder zijn agile leiders vaardig in het vormgeven van flexibele strategieën, structuren en processen. Hiervoor hebben zij specifieke tools en werkvormen in hun rugzak. Lees hier meer over de vijf  elementen van agile leiderschap:

Waarom vraagt deze tijd om agile leiders?

Wat maakt dat het ene bedrijf echt succesvol is in wat ze doen en de andere net de plank lijkt mis te slaan? Mensen zijn meer dan ooit het kapitaal van je organisatie en zijn tegelijkertijd het meest ingewikkeld. Op tools en systemen denken we grip te hebben. Ze helpen ons met inzicht en overzicht. We proberen daarmee zo goed mogelijk de juiste stappen te voorspellen voor de toekomst.  

Deze tijd vraagt niet alleen om ‘doen’, maar ook om ‘zijn’. Niet om alleen kennis maar juist om kunde en meesterschap, vanuit wie jij bent als persoon. Authentiek leiderschap is wat nodig is voor de toekomst. Leiders die de continue verandering omarmen en zich inzetten voor een wendbare wereld, startend bij zichzelf en de organisatie. Dit vraagt om een agile mindset, geboren uit de ervaring  dat het draait om wendbaarheid en het inzicht dat het tijd is agile te organiseren.

Agile leiderschap en teams

Agile leiders spelen een sleutelrol in het succes van zelfsturende teams. Zij zorgen ervoor dat de teams weten wat de opdracht en de kaders zijn, zodat de teams daarbinnen de vrijheid en verantwoordelijkheid kunnen nemen om te doen wat nodig is voor de klant. Daarbij is het cruciaal dat leiders vragen stellen in plaats van oplossingen geven. Ze praten over het  ‘wat’ zonder zich met het ‘hoe’ te bemoeien. Ze geven teams de gelegenheid om te experimenteren, te falen en te leren. De kaders zorgen ervoor dat de experimenten een ‘onschadelijk risico’ dragen. Voorbeeldgedrag laten leiders zien door zelf te experimenteren, transparant te werken en vertrouwen te geven. Beschermen betekent bij teams het wegnemen van ‘obstakels’: anything that is slowing down the team. Of dat nu vragen van andere stakeholders zijn of nauwgezette en uitgebreide plannen en planningen. Bekijk ook onze video over agile leiderschap.

Starten met Agile leiderschap

Als Organize Agile geloven wij dat teams de motor zijn van vernieuwing. Dat in ieder individu een veranderaar schuilt. En eigenlijk zit daar precies waar het om gaat. Het gaat niet alleen om het ‘doen’, maar om het ‘zijn’. Dus niet de vraag ‘hoe doe je dat?’, maar ‘hoe bén je dat?’  is relevant. Het is belangrijk om te weten wat de waarden en ambities zijn van je organisatie om vervolgens mensen aan te trekken die deze waarden delen. Zo hoeven de medewerkers, het kapitaal van je organisatie, niet na te denken over ‘hoe te doen’, maar kunnen het op een natuurlijke manier ‘zijn’. Voor deze gedragsverandering zijn leiders nodig met een agile mindset. Visie en leiderschap zijn de succesfactoren bij het versterken van een agile organisatie. Daarbij is cultuur het belangrijkste element: wat voor gewenst gedrag hoort bij agile organiseren, wat zijn daarbij de waarden en wie functioneren binnen de organisatie als rolmodel?

Om naar nieuw gedrag te komen is het belangrijk dat de betreffende leiders inzicht hebben in wat hun nieuwe rol van hun vraagt. Coaching en ondersteuning is nodig om de leiders hun rol ook echt te laten pakken. We zetten voortdurend in op één-op-één coaching, waarbij we de groei in agile leiderschap meten met de Agile Leiderschap Scan. Dit is een zelf-assessment, aangevuld met feedback van peers en teamleden. 

Ben jij benieuwd wat Agile Leiderschap voor jouw organisatie kan betekenen vraag dan vrijblijvend een oriënterend gesprek aan via onderstaand formulier. Direct aan de slag met Agile leiderschap? Schrijf je dan in voor onze training Agile Leiderschap.

Hoe kunnen we je helpen?