Design Thinking

Design thinking of ‘ontwerpdenken’ biedt een proces om slim en gericht te experimenteren op basis van zorgvuldig geformuleerde uitdagingen. Zowel agile werken als design thinking gaan over een centrale rol voor de klant, interdisciplinariteit, gerichte creativiteit, kortcyclisch werken, visueel werken, testen en toepassen. Ze laten zich dan ook goed combineren.

Wat is Design Thinking?

Design Thinking, zoals de naam al aangeeft, is een manier van denken. Deze manier van denken helpt je om beter inzicht te krijgen in wat je klant wil. De denkwijze is goed toe te passen bij innovatieprocessen. Is je probleem nog niet volledig helder? Is er nog wat meer tijd en ruimte nodig om te exploreren? Wil je dat dit proces binnen een kader gebeurt, zodat je ook komt tot daadwerkelijk stappen zetten? Dan kan Design Thinking of een Design Sprint (de compacte versie van Design Thinking) een geschikte methode zijn.  

De toegevoegde waarde van Design Thinking

Design Thinking helpt ons om ons in te leven in klanten, probleemstellingen te definiëren, oplossingsrichtingen te verkennen en om producten en diensten uit te werken en te testen. Het proces van Design Thinking bestaat uit vijf stappen:

  1. Empathize: wie is je doelgroep en wat beweegt hen?
  2. Understand / define: welke problemen wil je oplossen?
  3. Ideate: welke oplossingsrichtingen zie je?
  4. Prototype: hoe zou de oplossing eruit kunnen zien?
  5. Validate / test: wat vinden klanten en stakeholders van deze oplossing?

Design Thinking en agile organiseren

Design Thinking wordt vaak gebruikt als losstaande methode en is met name bekend als kader om problemen te verhelderen, te testen en oplossingen te zoeken. Maar wat is dan de volgende stap? Met agile organiseren hanteren we vaak de quote ‘probleem bekend, oplossing onbekend’. En daar wordt de mooie verbinding tussen Design Thinking en agile organiseren duidelijk. Design Thinking kunnen we gebruiken om eerst het probleem duidelijk te krijgen. Vervolgens kijken we wat de best aansluitende agile werkwijze is om de volgende stap te zetten.

Design sprint

Een compacte en effectieve  werkvorm van Design Thinking is de design sprint. In een design sprint werken we met een product owner en multidisciplinair team in een week naar een werkend prototype van een dienst of product. De sprint telt vijf gerichte stappen naar een werkend prototype en bestaat uit een vast aantal dagen. Dit kan een werkweek van maandag tot vrijdag zijn, waarbij de dagen allemaal een bepaalde functie hebben in het oplossen van een van te voren geïdentificeerd probleem. Dag 1 is bijvoorbeeld voor probleemverkenning, dag 2 voor schetsen, dag 3 voor besluitvorming en testontwikkeling, dag 4 voor het maken en dag 5 voor feedback ophalen en verbeteren. Een design sprint is verrassend effectief en levert in een van tevoren bepaalde tijd een maximaal resultaat.

Starten met Design Thinking

De makkelijkste manier om te starten met Design Thinking is door te experimenteren met losse, korte Design Thinking werkvormen om nieuwe kansen te identificeren voor je team. Smaakt dit naar meer, neem dan de volgende stap door een design sprint te proberen.