Opgavegericht Werken

Vrijwel iedere organisatie dealt met dezelfde vragen: hoe krijg ik inzicht in de uitvoering van opdrachten in mijn organisatie en hoe richt ik mijn teams zo slim mogelijk in om dit te doen? Een wendbare, effectieve organisatie weet werk op een handige manier te verdelen over teams, waarbij er stabiele teams zijn die zich continue verbeteren. Opgavegericht werken helpt organisaties hierbij.

een agile coach is bezig met het agile framework van een klant

Aan de slag met opgavegericht werken?

Opgavegericht werken

Buiten de overheid hebben bedrijven te maken met dezelfde vragen: hoe zorg ik ervoor dat ik inzicht krijg in hoe opdrachten de organisatie in komen, dat deze de juiste prioriteit krijgen en ook echt gedaan worden? Hoe kunnen we onze organisatie inrichten naar multidisciplinaire, klantgerichte teams die zelforganiserend werken? Hoe ga ik om met een groot aantal medewerkers die gezamenlijk aan resultaten werken? Hoe richt ik mijn bedrijf het slimst in en hoe stuur ik mijn mensen aan? Binnen de overheid zijn stabiele teams dé manier om met opgavegericht werken aan de slag te gaan.
Meer informatie over het bow-tie model als scaling model voor opgavegericht werken binnen de overheid, vind je hier: bow-tie scaling overheid.

 

Wat is het bow-tie model?

Het bow-tie model leent zich perfect voor scaling vraagstukken en voor agile transformaties. In het bow-tie model worden de verschillende opgaven (projecten en opdrachten) zo klein gemaakt dat één stabiel team deze kan oppakken. Stabiele teams zijn multidisciplinaire, kleine teams die zelfstandig werken aan een vraagstuk. Ze doen dat fulltime en voor langere tijd, en blijven bij elkaar om een volgend vraagstuk op te pakken. In plaats van dat je mensen naar werk brengt, breng je werk naar mensen. Met andere woorden: je houdt teams stabiel. Ontstaat er een nieuw project, dan breng je het werk naar het meest relevante team of verdeel je het over de werkvoorraden van meerdere teams. Doordat de medewerkers voor langere tijd samenwerken wordt het team steeds beter. Stabiele teams zijn productiever, voorspelbaarder en zijn leuker om in te werken. Deze teams maken volgens het bow-tie model een opdracht af en pakken weer een nieuwe opgave op, die op dat moment de hoogste prioriteit heeft. 

 

Starten met het bow-tie model

Het bow-tie model is een manier om organisaties slim en agile in te richten door agile scaling. Bij agile scaling opdrachten gaan wij uit van wat op dit moment nodig is in de organisatie. Je krijgt dus nooit een blauwdruk, aangezien elke organisatie anders is en ook andere stappen te zetten heeft. De complexiteit van het werk, de omgeving van de organisatie en vele andere factoren maken dat scaling altijd maatwerk vraagt. In het begin richten we ons in ieder geval op het inzichtelijk maken van huidige opgaven en de competenties die we willen gebruiken voor het samenstellen van teams. Vervolgens kan het opstarten van één stabiel team al genoeg zijn om van start te gaan met het behalen van resultaten.

bow tie

 

 

Lees ook

Hoe kunnen we je helpen?