Aan de slag met Product Owner coaching

Wendbare organisaties drijven op effectieve agile teams. In de meeste gevallen werken die teams volgens de Scrum methodiek. Daarbij draait alles om de krachtenbundeling van het Ontwikkelteam, de Scrum Master en de Product Owner. Ook bij andere (agile) werkwijzen zie je de rol van Product Owner terug. Hij of zij fungeert als dé linking pin naar alle stakeholders en tegelijkertijd als ‘hitteschild’ voor het team. 

De term Product Owner zegt al veel; je bent de eigenaar, letterlijk hoofd-aansprakelijke voor elk (tussen)product dat het team oplevert aan de klant. Zo afgebakend als dat op papier staat, zo fluïde werkt het in praktijk. Want er zijn nogal wat partijen die zich, gevraagd en ongevraagd, als ‘klant’ willen gedragen. En er zijn nogal wat factoren die jullie ‘product’ en ‘levering’ beïnvloeden. Als Product Owner moet je daarom én makkelijk kunnen meedansen met de omgeving én heel stevig in je schoenen staan. Daar kun je soms wel gerichte ondersteuning bij gebruiken, ofwel: product owner coaching on your job.

product owner giving sprint demo

Wil jij je jezelf (blijven) ontwikkelen in je rol als Product Owner, in je eigen werksetting?

Voor wie is Product Owner coaching?

Ben je net gestart als Product Owner en zoek je nog naar je eigen stijl en stevigheid in je rol? Of ben je al doorgewinterd in het vak maar merk je dat de frisheid van je blik wat afneemt, dat je tegen dezelfde patronen aanloopt of dat je je geremd voelt in je ontwikkeling? Dan kan professionele coaching een ideale aanjager zijn.

De uitdaging

Je kunt met coaching jouw rol als Product Owner in de volle breedte onder de loep nemen. Maar doorgaans komen ontwikkelingsthema’s naar boven die specifieker op jou van toepassing zijn. Denk aan vragen op het vlak van:

 • Agile-technische vaardigheden
  Denk aan vragen zoals: Hoe leer ik het werk beter op te knippen en te prioriteren? Hoe vertaal ik onze visie beter naar waarde voor de klant? Hoe leer ik onze team en user stories nog scherper te stellen, samen met mijn team?  
 • Rolduidelijkheid en samenwerking
  Hoe stel ik vooraf een zo effectief mogelijk (Scrum)team samen? Hoe houd ik de rolverdeling tussen mijzelf als Product Owner, de Scrum Master en het Team zuiver? Hoe blijf ik weg van mijn neiging tot command & control? Wanneer kan ik wel en beter niet interveniëren in het proces?
 • Stakeholder-management
  Denk aan vragen zoals: Hoe stel ik mijn opdracht scherper vóórdat we aan de slag gaan? Hoe verkrijg ik écht mandaat om verschil te maken? Hoe stuur ik de invloed van sommige stakeholders naar gewenste proporties? Hoe ga ik slimmer om met ad-hoc vragen en verzoekjes ‘via de achterdeur’? Hoe versterk ik co-creatie of participatie met onze klanten? 

Het zijn slechts voorbeelden van coachingsvragen. Wat jij als Product Owner nodig hebt, hangt helemaal af van jouw eigen kwaliteiten, rol-volwassenheid en ambities. Én van de omgeving waarin jij je als Product Owner beweegt; je organisatie, jullie interne en externe ‘markt’ en de bestuurlijke, juridische en psychologische speelruimte. Dat kan alle kanten op. En juist daarom coachen we ón the job.

Onze aanpak

Coaching is mensenwerk. Dus in ‘wie, wat of hoe’ staat vooraf niks vast, al herken je in onze aanpak altijd de volgende onderdelen:

 1. Vrijblijvende intake
  Een uitvoerig (beeld)gesprek waarin je kennis maakt met één van onze agile coaches. We formuleren samen jouw werkelijke coachingsbehoefte; wat wil je ontwikkelen en met welk effect? In welke context oefen jij je rol uit en waarop heb je wel en geen invloed? Is er voldoende ‘klik’ dan komt….
 2. Coachingscontract
  Hierin stellen we samen de praktische afspraken en voorwaarden vast (hoe vaak, op welk moment, in welke setting, tegen welk tarief). En we omschrijven inhoudelijke kaders als: met welk doel gaan we aan de slag, wie mag hier (niet) bij betrokken worden en hoe gaan we om met vertrouwelijke informatie, zowel op persoonlijk als zakelijk vlak?
 3. Coaching sessies on the job
  Ons coachingstraject bestaat uit minimaal drie en vaak uit vijf tot zes sessies, inclusief afsluiting. Na elke sessie stellen we samen de scope voor de volgende sessie vast. In ieder geval zal onze coach jou in je rol als Product Owner uitvoerig observeren, daarop reflecteren en je helpen daarin nieuwe vaardigheden en/of gedrag te ontwikkelen. Afhankelijk van je leervraag, kunnen we daar ook stakeholders bij betrekken.
 4. (Eind)evaluatie
  Hierin blikken we samen terug op het hele coachingstraject. Ook stellen we samen vast wat er, in ieder geval op persoonlijk maar meestal ook in de context, kan worden gedaan om te blijven ontwikkelen op agile gebied. De evaluatie kan plaatsvinden, al dan niet met je leidinggevende of opdrachtgever.

Onze expertise

Al onze coaches hebben brede theoretische en praktijkervaring in agile coaching, los van hun eigen achtergrond in Psychologie, Veranderkunde, Communicatie of Systemisch Werken. Onze coaches zijn ICP-ACC of ICP-BAF gecertificeerd en nagenoeg iedereen is ook zelf Product Owner (geweest).

Meer lezen over Product Owner coaching

Vrouw bij een Scrum bord volgens Kanban

Wat is Scrum?

Scrum is een veelgebruikte en de meest bekende agile werkwijze. Het vergroot je wendbaarheid en maakt het mogelijk om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van je...

Agile Visual Management voorbeeld

Wat is Agile?

Agile is een manier van denken, werken en organiseren die draait om wendbaarheid. Het stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen. Daarbij staat tevredenheid...

Illustration for scrum master at work

Scrum Master coaching

Effectieve agile teams zijn de motor van een wendbare organisatie. De meest toegepaste agile methodiek is Scrum. Daarbij draait alles om het samenspel tussen het Ontwikkelteam, de Product Owner en...

Verder leren

Agile Scrum training
Àpun Houben
Agile Coach opleiding