Klantcases

Laat je inspireren aan de hand van enkele succesverhalen (dus inclusief alle learnings en failures) die klanten vertellen over de agile transformatie (of een onderdeel hiervan) van hun organisatie.

We gingen op zoek naar een manier van werken die ons in staat zou stellen als team te werken en gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen en successen te vieren. Zo wilden we ons werkplezier herwinnen.

scrum coaches geven een scrum training aan het strand
Case Ministerie VWS – Nationale strategie voor mensen met een beperking 2023-2040
Case Gemeente Helmond – Agile Mindset
Case Ministerie VWS – Nationaal Actieplan Dakloosheid 2023-2030
Terugdringen van uithuisplaatsingen in Flevoland
Agile werken bij een farmacieconcern om beter te kunnen inspringen op vragen uit de markt
Gemeente Almere – De Almeerder centraal met opgavegericht werken
Natuurmonumenten en agile werken: nooit meer terug naar de oude manier
Gemeente Amersfoort - Naar structureel agile werken
Gemeente Sluis - Implementatie met Scrum
Gemeente Utrecht - Big Room Planning
Misdaad bestrijden: hoe Scrum de Nationale Politie helpt om meer zaken op te lossen
VvAA - Kennismaken met Kanban
Koninklijke BAM Groep - Agile HR transformatie
Philadelphia - Agile organiseren