Wat is Scrum?

Scrum is een veelgebruikte en de meest bekende agile werkwijze. Het vergroot je wendbaarheid en maakt het mogelijk om zo goed mogelijk aan te sluiten op de wensen van je doelgroep en eindgebruiker. Waar bij een traditionele aanpak veel tijd zit in de voorbereiding en het schrijven van plannen, zorg je met Scrum dat je zo snel mogelijk waarde toevoegt voor de klant.

Scrum is een lichtgewicht raamwerk dat bestaat uit rollen, bijeenkomsten, lijsten en regels. Het werken in korte sprints (vaste tijdsperiode van maximaal 4 weken) helpt om effectieve teams te creëren en sneller waarde op te leveren.

Scrum is ontstaan in softwareontwikkeling en wordt sinds begin van deze eeuw ook in non-IT omgevingen ingezet. Het bevordert teams en organisaties om continu te leren en te verbeteren op de inhoud én het proces.

Wat is Scrum - picture of Sprint Backlog

Scrum trainingen

Scrum Company geeft trainingen om van jou een echte agile specialist te maken.

Scrum in 5 minuten uitgelegd

Wanneer gebruik je Scrum?

Scrum gebruik je als je met stabiele agile teams (of projectteams) complexe problemen wil oplossen. Met behulp van het Scrum raamwerk werk je namelijk kortcyclisch zodat je continu en snel bij de eindgebruiker en andere stakeholders checkt of je op de juiste weg zit. Je levert incrementeel producten op wat betekent dat je iedere sprint waarde toevoegt aan het product.

Scrum helpt je om overzicht en inzicht in werkzaamheden te creëren. Daarnaast is een voordeel van Scrum dat het helpt om als team en organisatie beter samen te werken. Scrum lost niet alle problemen voor je op, maar het maakt problemen wel heel goed zichtbaar. Bijvoorbeeld wanneer je te maken hebt met zijsturing of wanneer de purpose van het team niet helder is.

Het Scrum raamwerk

Het raamwerk van Scrum bestaat uit een aantal rollen, lijsten, bijeenkomsten (‘gebeurtenissen’ genaamd in de officiële Scrum Gids 2020) en regels. Deelnemers werken in een multidisciplinair en zelforganiserend team. In iedere sprint voegt het team waarde toe aan het product. In de volgende sprint werkt men verder om lessen uit de vorige sprint toe te passen en wederom opnieuw waarde toe te voegen. 

Rollen

Een Scrum team is een zelforganiserend team dat werkt met drie verschillende rollen. Er is één product owner, één scrum master en een aantal developers. Daarnaast nemen wij ook de stakeholders als aparte rol mee in Scrum.

 1. Product Owner
  De Product Owner onderhoudt contact met de stakeholders, heeft een visie op het product of dienst en bepaalt de prioriteiten voor het team. Hij of zij heeft het mandaat om de richting van het team te bepalen en heeft de tijd om de werkzaamheden (zoals het vertalen van wensen van stakeholders naar product backlog items) uit te voeren.Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de product owner is het prioriteren van werkzaamheden.Hij zorgt ervoor dat het team werkt aan de meest waardevolle producten. De product owner bepaalt ‘wat’ het team doet. De ontwikkelaars bepalen ‘hoe’ ze dit doen. De product owner neemt bij voorkeur geen deel aan de daadwerkelijke productontwikkeling.
 2. Scrum Master
  De Scrum Master is verantwoordelijk voor het proces en bemoeit zich niet met de inhoud. Hij of zij zorgt ervoor dat het team snelheid kan maken doordat er een passend proces ontstaat. Hij neemt obstakels weg en helpt het team om de bijeenkomsten effectief te laten verlopen. De scrum master is ‘het agile geweten’ van het scrum team en een coach voor product owner, ontwikkelaars en stakeholder(s). Een product owner en scrum master zijn gescheiden rollen. Het is een valkuil om één persoon deze twee rollen te laten vervullen. Een scrum team werkt op basis van gelijkwaardigheid. Hiërarchie hoort niet bij een functie maar bij een rol. De product owner is inhoudelijk verantwoordelijk en maakt de keuzes. De scrum master zorgt dat iedere rol zijn werk zo goed mogelijk kan doen. De ontwikkelaars bepalen wat de beste oplossing.
 3. Developers (ontwikkelaars)
  De ontwikkelaars zijn 3 tot 8 personen die in korte sprints gezamenlijk werken aan de beste oplossingen voor de klant. Ze zijn multidisciplinair samengesteld en in staat om minimaal 80% van het op te leveren werk binnen het team op te pakken.
 4. Stakeholder(s)
  Stakeholders geven we een aparte plek in Scrum. Ze sluiten niet aan bij teamactiviteiten maar worden uitgenodigd voor reviews om feedback te geven en communiceren hun wensen aan de product owner.

Lijsten (artefacten)

 • Product backlog
  De product backlog is een lijst met al het werk dat het team mogelijk kan oppakken. De product owner is verantwoordelijk dat de product backlog een overzichtelijke en geordende lijst is met een duidelijke prioritering. Het is belangrijk dat het volledige team op de hoogte is van de product backlog.
 • Sprint backlog
  De sprint backlog bevat alle items die in een sprint worden opgepakt. Hier zijn de ontwikkelaars verantwoordelijk voor. Doorgaans is de sprint backlog een selectie van werkzaamheden uit de product backlog.
 • Scrum bord
  Alle taken die de ontwikkelaars tijdens een sprint oppakken, staan op het scrumbord. Dit is een helder, benaderbaar en muteerbaar bord waar het team tijdens de sprint mee werkt. Meestal bewegen de taken van ‘to do’ naar ‘busy’ naar ‘done’ zodat het team op ieder moment inzicht heeft in de stand van zaken en mogelijk kan bijsturen.

Bijeenkomsten (gebeurtenissen)

Een sprint bestaat uit vier dezelfde en op vaste momenten terugkerende bijeenkomsten. Het start met de sprint planning, gevolgd door de een of meerdere daily scrums (ook wel stand-up genoemd). Elke sprint sluit af met een sprint review en een sprint retrospective waarin elke rol een duidelijke plek heeft. 

 1. Sprint planning
  Voorafgaand aan elke sprint prioriteert de product owner het werk dat voor komende sprint het meest waardevol is. Tijdens de sprint planning:
 • plannen de ontwikkelaars samen met de product owner het werk voor de komende sprint, 
 • bepaalt het team gezamenlijk wat het sprint doel is en welke brokken werk bijdragen aan het behalen van dat doel,
 • bepaalt het team welke hoeveelheid werk ze in de komende sprint opnemen. Niet teveel en niet te weinig.
 1. Daily scrum
  Tijdens bijeenkomsten van maximaal 15 minuten sturen de ontwikkelaars tussentijds bij op het halen van het sprint doel. Een veelgebruikte manier is het bespreken van de volgende zaken:
 • Wat heb je bereikt sinds de laatste stand-up?
 • Wat ga je bereiken tot de volgende stand-up?
 • Welke obstakels houden je tegen om het sprint doel te behalen?De daily scrum is bij voorkeur dagelijks en op een vast moment van de dag.
 1. Sprint review
  Tijdens dit oplevermoment van het team worden de (tussen)producten aan stakeholder(s) en eindgebruiker(s) gepresenteerd. Dit is hét moment om de voortgang aan te geven en om gerichte feedback op te halen. De feedback wordt tijdens een volgende sprint gebruik om het product te verbeteren en aan te sluiten op de wensen van de gebruiker.
 2. Sprint retrospective
  De afsluitende bijeenkomst van elke sprint heet sprint retrospective. Hierbij bespreekt het team hoe ze de volgende sprint beter maken dan de vorige. Ze kijken bijvoorbeeld gezamenlijk terug op het proces en bepalen wat er goed ging, wat minder goed ging en wat de actie- en verbeterpunten zijn voor komende sprints. Na de sprint retrospective volgt de sprint planning van de volgende sprint.
 3. Refinement
  De refinement is een bijeenkomst die veel scrum teams gebruiken maar niet als officiële bijeenkomst (event) is aangemerkt. Tijdens deze sessie verfijnen de product owner, ontwikkelaars en eventueel stakeholders de items op de product backlog.

3 Pilaren

Het Scrum raamwerk is gebouwd op een fundering van drie pilaren: transparantie, inspectie en adaptatie

 1. Transparantie
  Transparantie zorgt dat iedereen snel en makkelijk benodigde informatie tot zijn/haar beschikking heeft en creëert een open cultuur. Dit geldt voor alles in Scrum, het werk, de doelen, de rollen en verantwoordelijkheden, problemen, et cetera.
 1. Inspectie
  Inspectie vindt plaats tijdens alle bijeenkomsten in Scrum. Tijdens de sprint planning kijkt het team naar de waarde die zij komende sprint willen opleveren. De daily scrum gebruiken de ontwikkelaars om de voortgang richting het sprintdoel te inspecteren. In de review worden de opgeleverde producten tegen het licht gehouden en in de retrospective kijkt het team naar procesverbeteringen.
 1. Adaptatie
  Iedere keer dat er een (mini) inspectie is uitgevoerd heeft het team de kans om bij te sturen. Ze doen aanpassingen op de prioriteiten, de voortgang naar het sprintdoel, (tussen)producten of het werkproces zodat ze beter in staat zijn hun doelen te bereiken. Adaptatie dus. De transparantie maakt de cyclus van inspectie en adaptatie mogelijk.

5 waarden

Wanneer je Scrum gaat toepassen binnen de organisatie is het belangrijk om dat met de juiste mindset te doen. Hiervoor zijn de vijf Scrum waarden bedacht:

 1. Toewijding (commitment)
 2. Moed
 3. Focus
 4. Openheid
 5. Respect

In iedere waarde schuilt een enorme kracht die het team en de omgeving helpen op een constructieve manier samen te werken. Toewijding betekent dat het team toegewijd werkt aan de afgesproken (sprint)doelen. Moed helpt het team om de problemen die op hun afkomen aan te pakken. Focus zorgt ervoor dat het team niet met teveel werk tegelijkertijd aan de slag gaat en dat ze tijdens bijeenkomsten niet teveel uitweiden. Openheid helpt om het werk en de uitdagingen die dit met zich meebrengt helder te krijgen. Daarnaast hebben scrum teams respect voor elkaar, voor elkaars mening, voor de situatie, en voor de omgeving. 

Scrum toepassen

Scrum leren en toepassen is een kwestie van doen. Een goede voorbereiding voordat je daadwerkelijk met scrum aan de slag gaat, is lezen over scrum en / of een training volgen. Het onderstaande overzicht helpt je verder.

Artikelen en blogs over scrum:

Meer weten?

Wil je meer weten over scrum, de toepassing en agile? Neem dan contact op met één van onze agile coaches of volg de Agile Scrum training.

Scrum Company, de opleidingstak van Organize Agile, helpt je om agile succesvol toe te passen in een non-IT omgeving. De opleidingen zijn praktijkgericht, op maat en interactief.