Aan de slag met Agile HR

Heb je het gevoel dat jouw HR-afdeling niet snel genoeg kan reageren op veranderingen in de organisatie? Maak jij je zorgen over het feit dat HR-processen te rigide lijken en niet flexibel genoeg zijn om de snelle ontwikkelingen bij te houden? En worstel je met de implementatie van Agile werkwijzen binnen HR? Dan is het waarschijnlijk tijd voor een Agile HR-transformatie.

Agile HR gaat over het wendbaarder maken van de HR afdeling zelf, haar instrumenten en de professional; het is een manier van denken, werken en organiseren die zich focust op de wendbare mens in een wendbare organisatie.

Door middel van onze Agile HR-dienstverlening stellen wij jouw HR afdeling in staat flexibeler, kortcyclischer én klantgerichter te acteren op de vraagstukken van nu en in de toekomst.

Meer lezen over wat Agile HR is?

Onze expertise

Organize Agile is toonaangevend op het gebied van Agile HR coaching en training. Onze experts hebben jarenlange ervaring in HR en zijn gecertificeerde Agile HR coaches en trainers. Dit heeft naast ons boek Agile HR (2017, 7e druk) ook geleid tot de State of Agile HR. Hierin onderzoeken we jaarlijks wereldwijd de ontwikkelingen in het HR vakgebied.

De afgelopen jaren hebben we trainingen en coaching verzorgd op het gebied van Agile HR in onder meer Peru, Chili, Turkije, de VS, Australië en Singapore.

Voor wie?

Deze dienst is specifiek gericht op HR-professionals en -managers die op zoek zijn naar manieren om hun HR-processen te verbeteren en hun organisatie wendbaarder te maken.

De grootste uitdaging voor HR is durven loslaten wat we al die jaren ervoor zo zorgvuldig hebben opgebouwd en durven te erkennen dat onze HR practices en tools de huidige ontwikkelingen niet meer ondersteunen en misschien zelfs wel blokkeren.
Liesbeth Pel, directeur HR & communicatie. BSH Nederland

Onze aanpak

Uiteraard is ieder begeleidingstraject maatwerk, maar in grote lijnen bestaat onze Agile HR-aanpak uit zes stappen:

  • Stap 1: Het creëren van een Agile mindset

We beginnen bij het creëren van de juiste mindset. Het is belangrijk als HR-team de tijd te nemen om de (agile) mindset te begrijpen en vooral te vertalen naar het dagelijks werk. Hierbij kunnen (nieuwe agile) teamregels helpen. Door middel van Training en coaching leren we jou en je team hoe je Agile HR in de praktijk kunt brengen en hoe je het kunt integreren in de dagelijkse werkzaamheden. Zo staan we bijvoorbeeld stil bij wat dit voor het leiderschap betekent. Wat hebben leiders te ontleren en hoe faciliteer ik hierin als HR professional?

 

  • Stap 2: Het formuleren van een gezamenlijk doel 

Samen met de HR-afdeling formuleren we een gezamenlijk en wendbaar HR-doel. We prioriteren de acties die hieraan bijdragen en bepalen de metrics om dit succes transparant te maken. Hierbij zorgen we ervoor dat Agile HR doelstellingen dusdanig worden opgesteld, zodat ze in lijn zijn met bredere HR-doelen en de business strategie.

 

  • Stap 3: Andere inrichting en aanpak HR-afdeling

Een verandering vraagt om een andere inrichting van de HR-afdeling, sturing en werkaanpak. Deze inrichting dient bij te dragen aan de wendbaarheid, transparantie en waardecreatie. Hier kunnen agile werkwijzen als scrum, kanban en agile portfolio management helpen. Samen kijken wij welke werkwijze het beste past bij jullie manier van werken en organiseren. Standaard brengen wij hierbij de volgende vier Agile principes in praktijk:

  • Flexibele strategie, waarin een duidelijke purpose centraal staat en je voortdurend kunt bijsturen
  • Multidisciplinaire teams, die gezamenlijk verantwoordelijk zijn en snel en zelfstandig kunnen handelen en experimenteren
  • Werken in korte cycli, waarin telkens concrete resultaten worden opgeleverd
  • Visueel werken, zodat altijd inzichtelijk en transparant is waar je mee bezig bent

 

  • Stap 4: Andere rollen en invulling

De HR-aanpak van de toekomst vraagt vaak om andere rollen en de invulling daarvan. Een handige stap is om naar een generieke HR-functie te gaan, met daar omheen rollen. Deze rollen zijn tijdelijk van aard, een persoon kan meerdere rollen hebben die regelmatig geëvalueerd worden.

 

  • Stap 5: Elke dag waarde toevoegen

Alle professionals binnen de HR-afdeling dienen hun vizier te verschuiven van een ‘one size fits all’-aanpak, naar “elke dag waarde toevoegen”, zodat alle medewerkers zo goed mogelijk hun werk kunnen doen voor de uiteindelijke klant. We laten de ‘one-size-fits-all’-gedachte los. Ieder team heeft namelijk zijn eigen behoeften en wat waarde heeft verschilt dus ook per team. Dit betekent onder meer dat we “stoppen met het denken in middelen” (zoals trainingen, online leerportalen). We onderzoeken wat onze klanten echt willen en nemen hen kortcyclisch mee in onze ‘oplevermomenten’.

 

  • Stap 6: Vernieuwen van HR instrumenten

Middels een transparante backlog prioriteren we de HR-instrumenten die als eerste aangepakt dienen te worden. Vaak zijn dit het functiehuis, onboarding en offboarding, beloning en performance management.

Agile HR training

Wil je jezelf ontwikkelen op het Agile HR vakgebied? Schrijf je dan in voor onze 3–daagse training Agile HR, inclusief het internationaal erkende ICP-AHR certificaat.

Agile HR community

Word onderdeel van onze Agile HR community op LinkedIn!

State of Agile HR

Draag bij aan het grote Agile HR internationale onderzoek!