Aan de slag met Agile Team coaching

Effectieve agile teams vormen de motor van wendbare organisaties. Zulke teams kunnen meer dan agile werkwijzen toepassen, zoals Scrum of Kanban. De echte kracht van agile teams zit in de gezamenlijke verantwoordelijkheid; ze zijn in staat om de klant end-to-end te bedienen. Daarnaast herken je deze teams aan hun grote mate van transparantie, hun leergierigheid naar elkaars kwaliteiten en veel ruimte voor experiment. Is dat nog niet volledig ontwikkeld? Dan kan agile team-coaching daarbij helpen.

Een Agile Coach helpt het team klantgerichter en effectiever te laten werken, bijvoorbeeld door nog meer te halen uit de agile tools en principes. Of door de medewerkers een slag te laten maken in operationele wendbaarheid en teamvorming. Alles draait immers om het samenspel, de veiligheid en vertrouwen tussen Product Owner, Scrum Master en de Ontwikkelaars. En tussen de teams onderling, in squads, in tribes en dus uiteindelijk in de hele organisatie.

agile team coaching

Benieuwd wat een agile coach voor jullie team(s) kan betekenen?

Voor wie is Agile Team coaching?

Ben je als organisatie net gestart met één of enkele agile teams? Kun je on-the-job extra begeleiding gebruiken, op weg naar agile volwassenheid? Of lijkt de rek uit de ontwikkeling van jullie agile team(s) en zoek je een agile boost om te voorkomen dat jullie scrum-zombies worden? Heb je een (tijdelijk) tekort aan interne Agile Coaches? Agile Team coaching kan je hierbij helpen.

De uitdaging

Bij coaching van agile teams ontkom je niet aan een brede benadering. Al blijkt meestal dat een team op een bepaald vlak meer coaching nodig heeft dan op een ander gebied. De Agile Coach kan bijvoorbeeld specifiek dieper ingaan op:

 • Agile technieken en toepassingen
  Werkt het team volgens het meest geschikte agile framework? Halen zij alles uit de ceremonies? In hoeverre ligt de focus op klantwaarde? Klopt het werkritme, ‘de hartslag’ van het team nog? Blijven er (nieuwe) tools of interventies onbenut?
 • Teamveiligheid en samenwerking
  Hoe komt een team makkelijker naar de volgende fase van teamvolwassenheid? Hoe is de cultuur van feedback geven en ontvangen? Hoe creëer je fysiek en mentaal meer ruimte om ‘fouten’ te maken? Hoe is de rol-duidelijkheid en wie heeft écht invloed op het groepsproces?
 • Persoonlijke potentie en teamgroei. In hoeverre worden persoonlijke talenten en kwaliteiten gezien en ontwikkeld? Voelt het werk voor iedereen betekenisvol? Wordt de potentie van het team voldoende gezien en gewaardeerd? Zijn de ambities en verwachtingen reëel? En sluit de stijl van leidinggeven hierop aan?

Onze aanpak

Elk team kent een andere samenstelling, andere context, verschillende uitdagingen en ontwikkelmogelijkheden. Een goede Agile Coach beweegt daar natuurlijk in mee, al heb je daarmee niet meteen een goede match. Daarom besteden we veel aandacht aan:

 1. Een grondige intake
  Tijdens het (vrijblijvende) kennismakingsgesprek wordt jullie initiële vraag goed doorgrond. Daarnaast zal onze coach het team tijdens werk uitvoerig observeren. Zo kan er goed worden vastgesteld wat de team-specifieke en organisatiebrede kenmerken zijn en waarin het echte ontwikkelpotentieel zit. Ofwel, we doen graag aan helder en eerlijk verwachtingsmanagement.
 2. Het coachingscontract
  Hierin beschrijven we niet alleen praktische afspraken en voorwaarden (hoe vaak, op welk moment, in welke setting, tegen welk tarief). We stellen ook samen inhoudelijke kaders als: wat is het coachingsdoel, wie wordt wel en niet in dit traject betrokken en hoe gaan we om met vertrouwelijkheid?
 3. De coachingsessies
  Liefst on the job, zodat de Agile Coach direct praktijkgericht kan mentor-coachen op agile vaardigheden, rollen en processen. Daarnaast helpt het in het creëren van een veilige(re) werkomgeving. Agile coaching op afstand is echter ook mogelijk. Bijvoorbeeld bij, doorgaans wat volwassenere teams die verspreid werken of om andere redenen niet fysiek kunnen samenkomen. In zulke gevallen wordt er meer beroep gedaan op reflecterend en zelflerend vermogen van het team, maar het kan.
 4. Tussen- en eindevaluaties
  Aanleren van nieuw gedrag kost tijd, zeker in teamverband. Die tijd willen we zo waardevol mogelijk besteden. Daarom vinden we het belangrijk om regelmatig gezamenlijk te reflecteren op het traject. Wat is het merkbare effect? Sluit onze coachende wijze nog aan op de behoeften? Soms komt dankzij het coachen een andere, dieperliggende coachingsvraag of teamoverstijgende issues aan de oppervlakte. Of groeit het team juist sneller dan verwacht en is langer coachen voorlopig overbodig. Ook in zulke gevallen blijven we trouw aan onze agile principes: we doen wat nodig is.

Onze expertise

Al onze Agile Coaches bieden de ideale mix van actuele kennis van, brede ervaring met en de frisse blik op werken in agile teams. Vrijwel allemaal hebben ze zelf in zulke teams gewerkt. Daarnaast hebben ze aanvullende expertise, bijvoorbeeld vanuit Psychologie, HR, Veranderkunde, Communicatie of Systemisch Werken. En ze zijn ICP-ACC en/of ICP-BAF gecertificeerd.

Meer lezen over Agile Coach coaching

Agile Visual Management voorbeeld

Wat is Agile?

Agile is een manier van denken, werken en organiseren die draait om wendbaarheid. Het stelt organisaties in staat om snel en effectief in te spelen op veranderingen. Daarbij staat tevredenheid...

agile coach aan het werk

Wat is een Agile Coach?

We zouden ons er makkelijk van af kunnen maken door te zeggen dat een agile coach organisaties en teams coacht naar een agile werkwijze. Dit zal waarschijnlijk je vraag niet...

Verder leren

Agile Coach opleiding
Richt je organisatie in als een skatepark, zo leer je te ‘surfen’ op veranderingen in complexe omgevingen
Michiel van Gerven