Wat is Obeya?

Obeya is een digitale of fysieke ruimte waar alle essentiële informatie op de muur staat. Met een Obeya ga je van strategie naar executie. Dankzij visueel management kijkt letterlijk iedereen naar hetzelfde plaatje. Het juiste obeya leiderschap brengt mensen bij elkaar voor wendbaarheid, alignment en gedragen beslissingen. De Obeya wordt ook wel een ‘opgavekamer’ of ‘stuurmuur’ genoemd.

Obeya is een Japans woord. Soms wordt het in het Nederlands ook geschreven als Oobeya of Obea.

Obeya hand-out

Meer weten over Obeya?

Wat zijn de Obeya principes?

Er zijn gemeenschappelijke kenmerken en eigenschappen die door de meeste Obeya’s worden gedeeld en die worden weergegeven in de 11 Obeya principes. De Obeya principes verzamelen en synthetiseren deze kenmerken en helpen bij het delen van beste praktijken. Ze zijn bedoeld als leidraad voor het gebruik en de ontwikkeling van Obeya. De Obeya principes bieden een gemeenschappelijke taal en een conceptuele basis voor Obeya.

Een Obeya betekent werken in 4 kwadranten: Mindset, Afstemming, Werkruimte en Inhoud.

De 11 principes definiëren verder hoe het werk in een Obeya in elk kwadrant moet worden benaderd. De relatieve volgorde van de afzonderlijke principes staat los van hun relevantie.

Mindset

 1. Mensen komen samen in de Obeya om op respectvolle wijze vitale informatie te zien, te leren en te handelen
 2. Mensen zetten zich in voor continue verbetering en lossen onderweg obstakels op.

Afstemming

 1. In de Obeya communiceren we een sterk gevoel van doelgerichtheid.
 2. Het doel is herkenbaar verbonden met onze organisatiestrategie door middel van zinvolle doelstellingen.
 3. De Obeya verbindt strategie met uitvoering met zichtbare oriëntatie op klantbeleving
 4. De Obeya vergaderingen hebben een ritme in sync met de operationele hartslag van de organisatie.

Werkruimte

 1. De Obeya visuals zorgen voor een logische en praktische informatie- en gespreksstroom
 2. De Obeya weerspiegelt een goed begrip van de werkstroom van begin tot oplevering
 3. De Obeya is een aantrekkelijke en beschikbare ruimte, in de nabijheid van de werkvloer.

Inhoud

 1. In de Obeya gebruiken we analytics-driven-evidence om zakelijke beslissingen te nemen.
 2. Gegevens-eigenaren zorgen ervoor dat informatie gemakkelijk te consumeren, direct beschikbaar, actueel en visueel aantrekkelijk is.

De combinatie van de principes met de rollen Obeya Builders en Obeya Hosts bieden een solide kader om Obeya te benaderen. Het biedt houvast in je Obeya opstelling zonder verlies van flexibiliteit.

Wat maakt een Obeya zo effectief?

Een goed ingerichte Obeya bevat een aantal elementen die zorgen voor succes. Ten eerste de informatie: die moet niet alleen begrijpelijk en betrouwbaar zijn, maar ook relevant en leiden tot een goed gesprek. In de Obeya beslis je op basis van feiten. Dit doen we met visueel management: hierdoor kijken mensen letterlijk naar hetzelfde plaatje. Daarnaast zorgen we ook voor “Data Eigenaren” – mensen die verantwoordelijkheid nemen voor het up-to-date houden van data.

Credit: Boek: User Story Mapping, by Jeff Patton (O’Reilly, 2014).

Maar een Obeya is méér dan informatie op de muur. Minstens net zo belangrijk is wie je uitnodigt en hoe je dat faciliteert. Belangrijk is om de juiste mensen bij elkaar te krijgen zodat je samen gedragen beslissingen kunt maken. Daarnaast is het ook belangrijk om aandacht te hebben voor het gedrag en de cultuur binnen de Obeya: mensen komen deze ruimte in om samen inzichten op te doen en beslissingen te maken. Tot slot is psychologische veiligheid en een groeimindset belangrijk: feedback en leren zorgen er immers voor dat je steeds betere beslissingen kunt maken.