Snel resultaat met een pressurecooker?

Sta je voor de uitdaging om met veel mensen samen iets binnen een zeer korte tijd op te leveren, dan kan een pressurecooker uitkomst bieden!

In een pressurecooker werken deelnemers in teamverband in korte tijd onder hoge druk intensief aan een opdracht. Deze opdracht kan van alles zijn; het ontwikkelen van een  strategie- of beleidsstuk, het ontwikkelen van een concept of product, het bedenken van een innovatieve oplossing voor een bestaand probleem.

We noemen dit ook wel een schrijfweek, design sprint of snelkookpansessies. We kunnen het ook faciliteren voor meerdere teams tegelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een hackathon of denktank.

pressure cooker facilitatie

Meer weten over hoe een pressurecooker jou kan helpen om snel resultaat te boeken?

Voordelen van een pressurecooker

 • In korte tijd met hoge focus en energie iets opleveren.
 • Hoge mate van urgentie en betrokkenheid, wat zorgt voor een goede en productieve energie en flow.
 • Teamleden bouwen in korte tijd een goede band op, die ook na de pressurecooker blijft bestaan en waarop samen verder doorgebouwd kan worden.
 • Daarnaast hebben de teamleden vaak ook input nodig van hun achterban, hiermee leren ze in korte tijd veel mensen kennen en bouwen zo snel een groot netwerk op.
 • Kort cyclisch werken, waarbij er elke dag al iets opgeleverd wordt dat gereviewd kan worden met de stakeholders waar ruimte is voor feedback, zodat het echt een gedragen eindproduct wordt van zowel team als de stakeholders.

De uitdaging

Soms is het nodig om in korte tijd een resultaat neer te zetten of je zit in een situatie waarin het voor ieders gevoel veel te lang duurt iets voor elkaar of af te krijgen omdat iedereen het naast zijn/haar eigen werk doet en het geen prioriteit heeft, hierdoor blijft het maar doorkabbelen en komen er geen echte resultaten.

Een pressurecooker:

 • Geeft focus en zorgt voor daadkracht, eigenaarschap en afstemming
 • Scherp gedeeld doel en verwachtingen 
 • Brengt mensen bij elkaar en in beweging 
 • Doorbreekt silo’s
 • Duidelijk zicht en grip op het proces en de voortgang door middel van een transparant en visueel proces, zowel digitaal als fysiek
 • Actieve betrokkenheid stakeholders

Wie gebruiken een pressurecooker?

Pressure cookers  kunnen worden ingezet bij allerhande organisaties, zowel in de publieke als de private sector. In de publieke sector doen we dit veelal voor gemeenten, provincies, ministeries en hogescholen. In de private sector voor onder andere ingenieursbureaus, verschillende farmaceuten en detacheerders.

Onze aanpak

Onze aanpak bestaat uit 8 stappen:

 • Stap 1 – Intake
  Samen definiëren we het vraagstuk wat we met deze pressurecooker aan willen pakken. En als het mogelijk is, kunnen we ook een eerste start maken met het formuleren van de backlog. Wat zijn de thema’s / bouwstenen / onderdelen / hoofdstukken die al bekend zijn? Zodat we een eerste kapstok kunnen maken. Mocht dit er niet zijn, geen probleem, dan maken we dit gezamenlijk tijdens de pressurecooker.
 • Stap 2 – Programma samenstellen
  Hoeveel dagen gaat de pressurecooker duren? En wat wordt het ritme per dag? Onze voorkeur gaat ernaar uit dat het hele team alle dagen fysiek aanwezig is op 1 locatie, voor optimale focus en samenwerking.
 • Stap 3: Team samenstellen en uitnodigen
  Wie gaan het daadwerkelijk maken en wellicht is er een flexibele schil/achterban die input aanlevert per teamlid.
 • Stap 4: Stakeholders en klanten uitnodigen voor reviews
  Deze groep gaat tijdens het proces vanaf het begin steeds aan het einde van een dag, als vast onderdeel van het ritme – reviewen wat er op dat moment aan resultaat opgeleverd is. Het maakt niet uit dat het dan nog niet af is of nog niet zo mooi is als gewenst. Het gaat erom vroegtijdig feedback te krijgen zodat je dit steeds kan meenemen in je proces en je tot een gezamenlijk gedragen eindproduct komt.
 • Stap 5: Start pressurecooker
  Op de eerste dag zullen we voor het eerst met het team samenkomen, leren we elkaar kennen en leggen we uit hoe we in de pressurecooker samen gaan werken, hoe het ritme eruitziet en wat er van iedereen verwacht wordt. We zullen daarna gelijk starten met het maken van de backlog – wat zijn op hoofdlijnen de ambities, wat willen we af hebben aan het eind van de pressurecooker. En wat zijn de eerste werk items/taken/activiteiten die we kunnen definiëren om op te pakken? Om vervolgens per teamlid een van deze taken op te pakken om uit te gaan voeren.
 • Stap 6: Werken in het ritme
  Alle dagen van de pressurecooker houden we eenzelfde ritme aan van plannen, werken, reviewen en terugblikken op het proces. Zodat we elke dag iets kunnen leveren, feedback krijgen en ons proces kunnen verbeteren.
 • Stap 7: Evalueren
  We evalueren elke dag hoe het proces gaat en natuurlijk aan het eind hoe de gehele pressurecooker is verlopen.
 • Stap 8: Zelf verder gaan
  Belangrijk is om tegen het eind van de pressurecooker ook samen vast te leggen hoe er na deze pressurecooker verder samengewerkt zal worden om het te kunnen doorontwikkelen in een regulier tempo als dat nog nodig is.

Ssst 💨 pressure cooker at work

Onze expertise

Werken met Organize Agile brengt een aantal voordelen:

 • Grote ervaring met het faciliteren van pressure cookers in vele sectoren
 • Energie, creativiteit en fun!
 • Nieuwe mindset
 • Klantbetrokkenheid
 • We zorgen voor echte verandering, geen papieren resultaat

De produkt backlog gepresenteerd op een Kanban bord