Organize Agile voor de publieke sector

De grootste klantengroep van Organize Agile bevindt zich in de publieke sector. Van de G4 gemeenten en rijksuitvoeringsorganisaties tot verschillende organisaties binnen het onderwijs. Met al onze partners veranderen we gezamenlijk de toekomst van werk. Met oog voor het kortcyclisch leveren van maatschappelijke waarden. Benieuwd naar de praktijk? Hieronder vind je enkele voorbeelden.

Agile publieke sector

Rijksoverheid

Sinds 2016 is Organize Agile partner van de Rijksoverheid als het gaat om agile werken. Zo heeft het Ministerie van OCW de ambitie om de veerkracht en het vakmanschap van de medewerkers te versterken. Daarin ondersteunen wij bij het organiseren van een teamgerichte samenwerking en een sterkere verbinding met het werkveld.

Agile organiseren begint bij echt multidisciplinair werken in (bij voorkeur fulltime) teams die dagelijks waarde opleveren voor de klant. Hiervoor is vaak ook een verandering in de organisatiestructuur nodig. Alleen een methodische inzet van agile organiseren leidt niet tot organisatieverandering en de bijbehorende opbrengsten van agile organiseren. Vanuit ons partnerschap met de directie Organisatie en Bedrijfsvoering, helpen we het Ministerie van OCW daarin.

Onderwijs

Bij Organize Agile delen we een drive om het onderwijs beter te maken. We hebben een passie voor wendbaarheid en willen innovaties uit andere sectoren in de manier van werken en organiseren ten dienste van het onderwijs stellen. Vanaf ‘de werkvloer’ ontstaan er echter steeds meer Agile initiatieven. EduScrum, een bewerking van Scrum in het onderwijs, waarmee wordt ingesprongen op de behoefte tot wendbaarder werken, is daar een voorbeeld van. Initiatieven waar wij vanuit Organize Agile in geloven, maar hoe organiseer je dat?

Gezamenlijk zoeken we naar manieren om het onderwijs slimmer te organiseren, zoals bij de Hanzehogeschool Groningen. We begeleiden daarin in het organiseren van flexibel onderwijs voor de Hanzehogeschool breed. Om de student van morgen te kunnen helpen, moet je niet het onderwijs van gisteren aanbieden. De kennis is veelal binnen het hoger onderwijs aanwezig, maar hoe zorg je voor de optimale onderwijslogistiek. Daar kan wendbaar werken je in ondersteunen.

Flexibilisering in het onderwijs
Jens Bosman

Gemeente

De afgelopen jaren is de beweging van het opgavegericht werken in opkomst. Het betekent dat gemeente telkens inspelen op die maatschappelijke vraagstukken die relevant zijn voor inwoners, ondernemers en instellingen. Het gedisciplineerd kiezen voor opgaven en het organiseren daarvan in samenwerking met de buitenwereld, is een grote uitdaging. Inmiddels zijn er talloze voorbeelden van gemeentelijke organisaties die met opgavegericht werken een nieuwe weg zijn ingeslagen.

Zo begeleiden wij het directieteam van de gemeente Almere bij opgavegericht en visueel werken. Ondersteunen we de gemeente Gooise Meren bij ‘doen wat nodig is, voor het beste resultaat’ en gaven we concreet vorm aan teamgerichte samenwerking bij de Gemeente Sluis. Maar ook begeleiden we de Gemeente Utrecht naar een gezamenlijk afgewogen portfolio waarin kortcyclisch waarde wordt geleverd. 

Meer weten over Opgavegericht werken bij de gemeente? Luister dan onze podcast of lees er meer over in dit blog.

Podcast: Opgavegericht Werken bij De Toekomst van Organisaties
Gidion Peters

Politie

De uitdagingen van de toekomst vragen om een politieorganisatie die snel in kan spelen op verandering en goed om kan gaan met complexe vraagstukken. Criminele netwerken passen zich razendsnel aan en technologische uitdagingen worden steeds groter. Op steeds meer plekken binnen de Nationale Politie wordt daarom Agile gewerkt. De werkdruk neemt af, het werkplezier toe en de resultaten zijn veelbelovend. Agile is echter geen trucje, maar een mindset. Organize Agile ondersteunt en traint bijna alle eenheden in deze nieuwe manier van werken.

We trainen, adviseren en coachen we medewerkers, teams, leidinggevenden en eenheden in Agile werken. Van Basisteam Recherche tot specialistische opsporing en van workshop tot transformatie: we werken graag samen aan een wendbare politie! Eerdere opdrachten waren onder meer:

  • Interne Agile coachopleiding (1e lichting 2018, 2e lichting 2019). 
  • Scrum- en agile trainingen aan de eenheden Rotterdam, Limburg, Midden-, Oost- en Noord-Nederland, ZeBra, PDC en de Staf Korpsleiding (2016-heden). Totaal aantal medewerkers getraind: circa 120.
  • Begeleiding en teamcoaching TDO Midden-Nederland, DRR Amsterdam en Rotterdam.
  • Advisering Q-team Rotterdam, staf Korpsleiding en eenheid Noord-Nederland.

Lees ook dit blog over agile leiderschap bij de Nationale politie.

Virtual Reality voor teams in het FD: Organize Reality
Gidion Peters

Waterschappen

Waterschappen zijn van oudsher gewend mee te bewegen met de flow van het water. Maar dat zegt nog niets over de interne wendbaarheid van de organisatie zelf. Al sinds 2014 zijn wij aangesloten bij onze Nederlandse watervrienden. Van het geven van een scrum workshop tot het begeleiden van een transformatie. 

Zo begeleiden wij Waterschap Aa en Maas bij de Agile transformatie en is bij Waterschap Rijn en Ijssel niet alleen het projectmanagement team aan het scrummen maar is ook het eerste multidisciplinaire gebiedsteam opgericht die door middel van Scrum ambiëren regelmatig kansen te verzilveren om maatschappelijke meerwaarde te creëren en de wegwijzer te zijn voor in- en externen binnen het gebied. 

Ook was Organize Agile betrokken bij Waterschap HHSK (Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard) bij het opstarten van een scrum team in het programma Dienstverlening. Voor dit programma waren doelen gesteld als: beter klantbewustzijn en inzicht in klantbeleving, betere informatievoorziening aan doelgroepen en snellere en zorgvuldige afhandeling van alle meldingen, vragen en aanvragen/bezwaren. Door het werken met Scrum zorgden we ervoor dat er afdelingsoverstijgend gewerkt werd en resultaten behaald werden.

interview met Geertrui Verbraak – Agile leiderschap bij een waterschap
Bart Claassen
Download gratis onze pinkpaper

Agile organiseren

Start vandaag nog met agile organiseren binnen jouw organisatie. Benieuwd hoe? Download dan gratis onze pinkpaper!

 Lees wat agile is en hoe je dit kan toepassen

Een stappenplan om te starten met agile organiseren

Download hier