Podcast: Opgavegericht Werken bij De Toekomst van Organisaties

Voor zover ons bekend, heeft het thema ‘opgavegericht werken’ nog niet centraal gestaan in een podcast. Tijd om daar verandering in te brengen! Daarom was ik te gast bij de De Toekomst van Organisaties, een podcastserie met bijna 100 afleveringen waarin telkens een onderwerp behandeld wordt dat (potentieel) verandering brengt in de manier waarop we werken en organiseren. Geknipt dus voor opgavegericht werken. In dit artikel een korte samenvatting van de podcast, met een handig overzicht van wanneer we welk onderdeel van opgavegericht werken bespreken.
Datum
17 september 2020
Auteur
Gidion Peters
Categorieën
 • Agile transformatie
 • Opgavegericht Werken
 • Overheid
Organize Agile

Luister de conversatie met Just Meddens en Roel Trienekens terug via een van deze links:

Samenvatting van de podcast over Opgavegericht Werken

In zijn meest eenvoudige vorm, gaat opgavegericht werken over het inzetten op die maatschappelijke vraagstukken (zowel bestaand als nieuw) die echt het verschil maken, waarbij je als organisatie zo flexibel bent dat je mee kan bewegen met veranderingen in die vraagstukken. Dat maakt het een onderwerp dat vooral bij publieke organisaties speelt. Tegelijkertijd klinkt het concept simpel, maar is het vormgeven van opgavegericht werken niet makkelijk. Een van de eerste vragen die naar boven komt, is wat een opgave eigenlijk is. In de podcast behandelen we 7 knoppen waar je aan kan draaien om dat duidelijk te maken. Een andere vraag die opkomt, is wat eigenlijk de rol van de overheid is: zit je zelf bovenop een opgave, pak je het vooral met partners aan, geef je samen met inwoners opgaven vorm? Of kan dat per opgave verschillen? En welke rol hebben bestuurders bij het vinden en kiezen tussen opgaven? En wat te doen met begroten, finance en control wanneer opgaven minder voorspelbaar blijken? Stuk voor stuk onderwerpen die we vastpakken.

Een belangrijk concept bij opgavegericht werken zoals we dat zien bij Organize Agile, is het werken met stabiele teams. Dit zijn multidisciplinaire teams die zich volledig kunnen richten op het versnellen van een specifieke opgave en die als team voor langere tijd bij elkaar blijven, waarbij het team ook samen een nieuwe opgave kan oppakken. Podcast gastheren Roel en Just werken veel in de private sector, waar zij dat soort teams ook proberen in te richten. Vaak vanuit het oogpunt van wendbaarheid: een stabiel team kan snel inspelen op veranderingen, juist omdat het werkzaamheden niet laat versplinteren in individuele vakgebieden en domeinen. Roel, Just en ik zien hoe lastig organisaties het vinden om dergelijke teams in te richten, bijvoorbeeld omdat de hiërarchie in de weg zit. En toch, of misschien wel daarom, is deze manier van werken een grote belofte voor de toekomst van organisaties.

Op het einde van de podcast ga ik kort in op een aantal tools die je kunt inzetten bij het opgavegericht werken. Het gaat dan om werkvormen en instrumenten als de opgavestory, het opgavenportfolio en opgavendagen, een variant op Big Room Planning waarbij je met een grote groep leidinggevenden, experts en partners scherp maakt aan welke opgaven je op welke manier werkt het komende kwartaal. Het werd ons duidelijk dat ook na een uur podcasten, er nog veel te vertellen is over dit onderwerp. Een andere vondst was hoe dicht de wereld van agile / wendbaar organiseren, waar Roel en Just in thuis zijn, tegen de wereld van opgavegericht werken aan ligt. Kansen genoeg dus voor een vervolg!

Hoofdstukjes uit de podcast 

Geen tijd om alles in een keer te luisteren? Hieronder vind je wanneer welk onderwerp is besproken in de podcast:

 • 00:20 Introductie Gidion en Organize Agile
 • 03:43 Introductie in opgavegericht werken
 • 06:09 Verschil tussen klantgericht werken en opgavegericht werken
 • 07:44 Wat zijn opgaven?
 • 08:24 Het duwen van vraagstukken de organisatie in: het foie gras effect
 • 11:04 Het denken buiten vaste disciplines en vakspecialismen
 • 13:20 Hoe hak je een opgave in kleine waardevolle stukjes?
 • 14:50 Hoe definieer je een opgave: 7 knoppen om aan te draaien – deel 1
 • 18:09 Wat is (publieke) waarde?
 • 21:53 Van inhoud centraal stellen, naar teams centraal stellen
 • 24:04 Aanwezig zijn in de buitenwereld als overheidsorganisatie
 • 26:27 Het concept van één opgaventeam samenstellen
 • 27:42 Wat te doen met potjes, budgetten, finance en control bij publieke organisaties
 • 31:32 Hoe definieer je een opgave: 7 knoppen om aan te draaien – deel 2
 • 38:48 Welke rol pak je als overheid en wat zijn verschillen tussen publiek en privaat?
 • 43:45 Wat kan het bedrijfsleven leren van de overheid?
 • 49:54 Hoe verbind je beleid aan uitvoering, en doorlopende activiteiten aan veranderactiviteiten?
 • 55:43 Concrete methodieken om mee te werken bij opgavegericht werken: de opgavestory, het opgavenportfolio, Big Room Planning
 • 1:02:02 Meer informatie over opgavegericht werken

Blogs over Opgavegericht Werken

De training Opgavegericht Werken

Meer leren over opgavegericht werken? Volg de 2-daagse training Opgavegericht Werken bij Scrum Company.


bekijk training Opgavegericht Werken

Gidion Peters

Co-founder & agile coach
De wereld van organiseren staat aan de vooravond van grote veranderingen. Ik haal er plezier uit om daar een rol in te spelen: die van innovator. Door het ontwikkelen van nieuwe manieren van denken en werken. Zo help ik leiderschapsteams en organisaties in de VS, Europa en Latijns-Amerika.