1 jaar versnellingsaanpak

In het voorjaar van 2022 zijn we begonnen met het begeleiden van de Versnellingsaanpak in de Jeugdzorgregio Flevoland. Het doel: uithuisplaatsingen van kinderen terugdringen. In dit blog delen we de belangrijkste lessen van 1 jaar Versnellingsaanpak.
1 jaar versnellingsaanpak

Benieuwd of de versnellingsaanpak ook voor jou kan werken?

Neem contact op

Laten we beginnen met de opbrengst: in totaal hebben we voor ruim 200 kinderen langere of kortere tijd meegedacht over en gewerkt aan de best passende oplossing. Met een deel zijn we nog bezig, in andere gevallen geldt dat hulpverleners zelf een passend alternatief voor uithuisplaatsing hebben georganiseerd. Een aantal keer is dat helaas niet gelukt. Als Versnellingsteam hebben we bij 65 kinderen actieve inzet gepleegd waardoor zij thuis zijn gebleven of teruggegaan naar een zo thuis mogelijke plek. In een regio waar normaliter 250 kinderen per jaar uit huis worden geplaatst, is dat een enorme stap voorwaarts. De Versnellingsaanpak oogst daarnaast ook landelijke interesse. Zo mochten we in november als best practice inspreken in de Tweede Kamer en staan we op de shortlist van de landelijke initiatievencompetitie Gemeentedelers van de VNG.

Onze aanpak kent een aantal ingrediënten die samen optellen tot randvoorwaarden voor succes. We delen ze hieronder.

Het team als motor van vernieuwing

Een van de eerste stappen die we zetten, was het oprichten van een Versnellingsteam. Een team dat doet wat nodig is om het aantal uithuisplaatsingen in de regio terug te dringen. Niet om het van betrokken hulpverleners over te nemen maar door naast ze te staan. Het mandaat was er, budget was er en na een gezamenlijke sessie met de betrokken partners was er ook de wil om mensen uit te lenen. Uiteindelijk hebben we een team van 8 professionals samengesteld: 1 onafhankelijk aanvoerder, 1 regionale beleidsadviseur, 4 jeugdhulpprofessionals, 1 teamcoach en 1 (bestuurlijke) aanjager. Het team werkt dedicated 2 dagen per week aan de opdracht. Belangrijke uitgangspunten in de werkwijze zijn:

Het doel heiligt de middelen

Uithuisplaatsingen terugdringen is een helder doel. De richting hadden we ook scherp: instappen in casuïstiek en meedenken, met een domeinoverstijgende blik (breder dan de jeugdwet) en veel creativiteit kijken naar wat wél kan. We hebben vooraf aangegeven dat als we dit doel voor ogen houden we soms ook tegen schenen of heilige huisjes aan gaan schoppen (zonder onrechtmatig te handelen). Er is verandering nodig, immers de ambities van 7 jaar decentralisatie jeugdzorg werden (en worden) nog niet gehaald. Zonder de ruimte en het vertrouwen dat we van de opdrachtgever kregen was dit niet gelukt.

Vele handen maken licht werk

Acht mensen uit verschillende organisaties met verschillende achtergronden vanuit vertrouwen laten samenwerken en snel resultaten boeken die beklijven, vraagt om aandacht en begeleiding. De teamcoach heeft daarom intensief ingezet op teamvorming en elkaar leren kennen. Daarnaast faciliteert de teamcoach het werkproces waardoor er snel rust en structuur ontstond. Vanaf het begin hebben we gekozen voor een zelforganiserende werkwijze, gebaseerd op Scrum, fysiek samen op locatie. Door kortcyclisch resultaten te leveren in teamverband, bewijs je de meerwaarde van het team naar buiten maar ook naar binnen. Niks werkt zo stimulerend als samenhet onmogelijke mogelijk maken. Zoals een van de teamleden laatst zei:

“Ik heb nog nooit zo hard gewerkt en toch voelt het lichter dan ooit.”

Tone of voice

We hebben nadrukkelijk gekozen voor een optimistische toon en houding van het team. Dat betekent dat we waakzaam zijn voor cynisme en altijd kijken naar wat er wel kan. Vanuit nieuwsgierigheid en verwondering sluiten we aan bij de netwerkpartners waarmee we werken. In een sector waar medewerkers soms moedeloos worden van het systeem, is dit niet altijd gemakkelijk. Toch is het helpend om hoopvol en nieuwsgierig te blijven en elkaar daar ook toe te blijven stimuleren.

Empirische en eclectische aanpak werpt vruchten af

 

Agile geeft houvast

Hoewel we een afgeleide van Scrum gebruiken en teamleden in het begin niet eens wisten dat we dat deden, helpt het in de structuur. De werkzaamheden zijn veelomvattend, meedenken met gezinsvoogden, begeleiden van lastige gesprekken en aansluiten bij rondetafels met gezinnen, bestendigen van de aanpak door middel van beleid en besluitvorming en bestuurlijke escalatie als zaken vastlopen. Door visueel te maken waar we aan werken, wat de waarde daarvan is en met regelmaat te evalueren hoe we met elkaar werken, zorgen we voor kwaliteit en elkaar.

Interdisciplinair samenwerken

De kracht van een team met zoveel verschillende achtergronden betaalt zich uit. Niet alleen hebben we samen een ruim gevulde rugzak met interventies, ervaringen en zorgmethodieken. Door de aanwezigheid van uitvoerings- en beleidscapaciteit in één team is er een korte feedbackloop. Daardoor zijn trends en ontwikkelingen sneller zichtbaar en wordt daar vanuit beleid en bestuur sneller op ingespeeld. We noemen dat ook wel het laten stollen van de praktijk in beleid.

Een voorbeeld: tijdens een marktconsultatie waarbij de regio aan aanbieders voorlegde om het ambulante Team AnderS dat door het Versnellingsteam was opgericht in de markt te zetten, leerden we dat de markt juist heel blij is met de huidige onafhankelijke constructie. Daarop is besloten van een aanbesteding af te zien en alternatieven te onderzoeken.

Korte escalatielijnen voor snelheid

Als we op uitvoerings-, management- en directieniveau tegen onoverkomelijke issues aanlopen, we direct aan tafel zitten bij de enabling crew. Dit is een compacte afvaardiging van 4 bestuurders van de regio, jeugdbescherming en Veilig Thuis. Zij nemen verantwoordelijkheid in het snel oplossen van deze obstakels. Daarmee zorgen zij dat het team de snelheid in de opdracht behoudt. Dit is een wezenlijk verschil met de gebruikelijke stuurgroep die over het algemeen meer vertraagt dan versnelt.

 

De blinde vlekken

Natuurlijk hebben we ook missers gemaakt en kwamen we er onderweg achter dat we een aantal zaken over het hoofd hadden gezien of onderschat:

Communicatie blijft aandachtspunt

Het werkveld is complex en onoverzichtelijk. In de praktijk hebben we met bijna 50 organisaties te maken en dan veelal met spelers op alle hiërarchische niveaus. Het blijft in de praktijk lastig iedereen te bereiken en bekendheid te geven aan de Versnellingsaanpak. Een combinatie van live bijeenkomsten, “mond-tot-mondreclame”, een website, video’s, accountmanagement en nieuwsbrieven is nog steeds niet afdoende. We leren dat je het verhaal niet voldoende kan blijven herhalen. De ambitie is om van de Versnellingsaanpak een Versnellingsbeweging te maken en daar hebben we iedereen in Flevoland voor nodig.

Middenmanagement meenemen

Op uitvoeringsniveau kennen steeds meer professionals ons, en ook bestuurlijk is er dekking. Wat we echter over het hoofd hebben gezien is dat het van belang is het middenmanagement mee te nemen: degenen die de professionals aansturen. We hebben gemerkt dat zij medewerkers soms tegengesteld aan de verandering aansturen. Leiding geven aan de transformatie naar meer kinderen thuis met eventueel ambulante hulp is echt iets anders dan voorheen. Voor deze managers ontwikkelen we nu een leergang “leidinggeven aan transformatie”.

En nu verder

Vanaf het begin stond het doel centraal: meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien en minder uithuisplaatsingen. De echte waarde is om gezinnen op een duurzame manier te helpen zodat ze zelf vooruit kunnen. Vooraf hadden we niet verwacht dat we zo veel geconsulteerd zouden worden. Gewoon om even mee te denken, om vertrouwen te tappen of kort te sparren, zodat een zorgprofessional weer zelf verder kan. De energie die ontstaat doordat we met het hele veld bewijzen dat het anders kan en uithuisplaatsingen voorkomen kunnen worden, is weergaloos.

Dit jaar staat in het teken van borging en bestendiging. We noemen dat normaliseren: aansluiten bij wat gezinnen zelf willen en echt nodig hebben. Ook daarbij komen er ongetwijfeld nog hobbels op ons pad, maar het fundament is stevig. Met ons optimisme hebben we er alle vertrouwen in dat we ook daar weer een oplossing voor vinden.

Volg onze collega’s live tijdens hun Noordkaap Challenge via onderstaande interactieve kaart. Ze zijn team 116, ‘Three of a Kind’. Wil je ze steunen? Doe dat dan hier. Alvast dank!

Lees hier meer over onze Versnellingsaanpak in eigen land.

De rol van de Obeya Host

Een Obeya is een fysieke of digitale ruimte waar alle relevante informatie aan de muren hangt en mensen bij elkaar komen om duurzame en inclusieve beslissingen te maken die strategie naar executive brengen.

Maar Obeya is méér dan visueel management aan de muur. Méér dan slechts een tool. Het heeft een onderliggende filosofie die zich uit in niet enkel het bouwen van Obeya’s, maar ook in het hosten daarvan.

Mark schreef een artikel voor de Obeya Association over deze rol en het doorbreken van slechte vergadergewoonten. Want ook Obeya-sessies kunnen daar heel veel last van hebben.

Lees het volledige (Engelse) artikel op de website van de Obeya Association.

 

Mark op de Obeya Summit

Op vrijdag 3 juni spreekt collega Mark Marijnissen op de wereldwijde Obeya Summit over een kritieke rol bij Obeya’s: De Obeya Host. Ben jij er ook bij?

 

Zelf aan de slag met Obeya?

Lees meer over Obeya’s en download onze informatieve hand-out.

Interessante feiten uit de State of Agile HR 2022

 • Bijna driekwart van de deelnemende organisaties zegt bezig te zijn met agile buiten de IT
 • De belangrijkste reden voor organisaties om agile te omarmen is het “motiveren van huidige medewerkers.” Dit is een grote verandering ten aanzien van het onderzoek uit 2020
 • HR-afdelingen die bewust een strategie formuleren op het vergroten van hun wendbaarheid, behalen verschillende resultaten sneller. Zoals het vergroten van medewerkerstevredenheid en het aantrekken van nieuw talent
 • Strategische Personeelsplanning (SPP) blijkt de grootste uitdaging voor HR; in 2020 was dit leiderschapsontwikkeling. We zien ook dat HR de verantwoordelijkheid voor SPP meer met teams in de business wil delen dan voorheen
 • De Covid-19 crisis heeft de adoptie van Agile HR bij HR-afdelingen in een stroomversnelling gebracht volgens 65% van de respondenten

Download het hele rapport op StateOfAgileHR.com.

 

Top 5 redenen om Agile te adopteren binnen de organisatie

Grafiek State of Agile HR - top 5 redenen om Agile te adopteren binnen de organisatieBron: State of Agile HR 2022

 

Waarom Organize Agile gek is op Agile HR

Sinds de publicatie van ons boek ‘Agile HR’ in 2017, zijn we volop bezig geweest met HR-professionals en afdelingen om hun wendbaarheid te vergroten. Waarom? Omdat HR vaak de sleutel in handen heeft om de mindset van mens en organisatie positief te beïnvloeden. HR is in potentie de versneller van agile transformaties. Maar dat betekent wel dat HR-professionals en leiders deze strategische rol moeten oppakken. 

 

Zelf Agile HR in praktijk brengen?

Onze 3-daagse ICP-AHR gecertificeerde training is de meest uitgebreide training op het gebied van Agile HR. In drie dagen leer en oefen je met de belangrijkste principes, begrippen en werkwijzen uit de wereld van wendbaarheid. Lees meer over de training Agile HR.

Luister de podcast over de DAO, met Gidion Peters

Luister de conversatie over de DAO en gedecentraliseerd organiseren terug via een van deze links:

 

De Decentralized Autonomous Organization (DAO) samengevat

Wanneer je begint over DAOs, doet het nogal eens wenkbrauwen fronsen. Wat is een DAO nu meer dan een drieletterwoord? denkt de toehoorder. We beginnen de podcast met het uitleggen van de werking van een DAO: het is eigenlijk een korte versie van een artikel waarin ik de essentie van de DAO uitleg. Het komt erop neer dat een DAO een organisatievorm is die een aantal vrijheden geeft aan zijn deelnemers:

 • De vrijheid om tot deze organisatie toe te treden
 • De vrijheid om naar eigen inzicht een bijdrage te leveren
 • De vrijheid om samen te experimenteren en innoveren
 • De vrijheid om samen (snel) besluiten te nemen
 • De vrijheid om de organisatie van de DAO door te ontwikkelen

Door het gebruik van blockchaintechnologie, garandeer je deze vrijheden. En maak je daarnaast zeer transparant hoe de DAO functioneert en wie daarin welke rol speelt. Natuurlijk bestaat vrijheid altijd binnen bepaalde kaders, waar een DAO ook in voorziet. Zo bepaalt de DAO bijvoorbeeld welke percentages stemmen je nodig hebt om veranderingen door te voeren en hoe je beslissingen neemt over budgetten en investeringen. Om het concreet te maken, komen in de podcast verschillende voorbeelden van DAOs langs. Bijvoorbeeld VitaDAO, een organisatie van gezondheidswetenschappers die samen levens verlengen. Of denk ook aan BlockbusterDAO, dat het ‘Videoland’ van de VS tot een streaming dienst aan het transformeren is. Of LinksDAO, dat het traditionele model van ‘elitaire’ golfclubs doorbreekt. Er zijn inmiddels duizenden DAOs bezig met nieuwe vormen van organiseren.

 

De DAO dicht bij huis: het benutten van decentralisatie als traditionele organisatie

Het is mooi dat de DAOs als paddestoelen uit de grond schieten, maar wat kun je ermee als je in een traditionele organisatie zit? In het tweede deel van de podcast gaan we daar dieper op in. Graag geef ik je wat ideeën mee. Denk bijvoorbeeld aan deze twee voorbeelden:

 • Samenwerken aan een maatschappelijke uitdaging. Wanneer je een opgave wil aanpakken zoals verduurzaming, zit je als bedrijf of overheid al snel vast in een strik van stakeholders. Want velen hebben hier invloed op en vaak is het maar afwachten wie het initiatief neemt. Door de stakeholders in een DAO onder te brengen, met duidelijke samenwerkingsregels, kun je de energie die er bij iedereen is om te verduurzamen, sneller en effectiever in actie omzetten. Traag getouwtrek wordt samenwerking met korte lijnen. Wanneer start jouw GreenDAO?
 • Innovatie broedkamers. Overal in (en buiten) je organisatie kunnen goede ideeën zitten die je organisatie verder helpen. Maar de ruimte om zo’n idee te ontwikkelen is er nog te weinig. Een DAO geeft medewerkers en partners de ruimte om zonder de grenzen van afdelingen, chefs en vaste budgetten te werken aan vernieuwingen met impact. Je geeft de ruimte aan mensen om middels de DAO energie los te maken rond innovatie en die samen tot resultaat te brengen. Waarbij de innovators ook nog eens de waardering krijgen van anderen in de DAO, in plaats van een schouderklopje van de baas. Door de economie van blockchains, kan de waardering in eigen tokens plaatsvinden; in te wisselen voor geld of te investeren in nieuwe innovaties!

Het starten van een DAO is redelijk simpel, zeker wanneer je gebruik maakt van platforms die daarvoor ontworpen zijn, zoals Astrodao. Wel vraagt het zorgvuldigheid bij het ontwerpen van de werking van de DAO en het goed observeren van de sociale dynamiek die op gang komt. Zo geef je de DAO de kans om tot wasdom te komen en zich goed door te ontwikkelen.

 

Onderdelen van de DAO podcast

Geen tijd om in een keer een uur durende podcast te luisteren? Hieronder vind je wanneer welk onderwerp is besproken:

 • 02:40Wat is DAO en waar staat het voor?
 • 05:37Wat lost een DAO op, waar traditionele organisaties vastlopen?
 • 08:45Hoe maken DAOs het mogelijk voor iedereen om initiatief te nemen en te participeren
 • 10:14Verschil tussen een DAO en een bedrijf zonder kantoor
 • 11:15Transparantie van governance en beslissingen, middels de blockchain
 • 14:02De 3 basiskeuzes bij het inrichten van een DAO
 • 16:48Zijn alle keuzes die je maakt transparant, ook eerdere besluiten?
 • 17:15 – Het kiezen en realiseren van innovaties middels decentralisatie
 • 21:50Voorbeeld van een innovatieve DAO: VitaDAO werkt aan levensverlengende therapieën
 • 24:20Het samenwerken aan een gezamenlijke purpose en het financieren van initiatieven, bij non-profits en commerciële organisaties
 • 29:04Voorbeeld van de implementatie van een DAO bij een grote internationale organisatie, om innovatie te ontketenen
 • 33:46 – Kunnen de regels en tokens van een decentrale organisaties worden misbruikt?
 • 35:41 – Voorbeeld van een gemeente die een DAO wil inzetten om de ontwikkeling van een school te ondersteunen: samenwerken aan een opgave middels een DAO
 • 37:50 – Kun je een Vereniging van Eigenaren gedecentraliseerd vormgeven?
 • 39:30Hoe begin je bij de inrichting van een DAO, op een eenvoudige manier
 • 42:40 – Budgetteren en financieren middels een DAO
 • 43:11Het inzetten van decentralisatie in het politieke systeem: stemmen op voorstellen in plaats van partijen
 • 44:20Het oprichten van een stad middels een gedecentraliseerde autonome organisatie: CityDAO
 • 45:45 – Rechtsvormen die DAOs faciliteren: nu en in de toekomst
 • 47:53Verschillende DAOs uit de praktijk van de klanten van Organize Agile en daarbuiten
 • 46:55Platforms waarop je zelf een DAO kan starten, zoals Astrodao
 • 53:04 – Subonderdelen, kringen en comités van een DAO
 • 55:55Het verband tussen blockchain en het ontstaan van decentrale organisaties: hoe technologie tot sociale revoluties leidt
 • 58:14Hoe ga je zelf met DAOs aan de slag? Verdiep je kennis bij Aragon, bekijk bestaande DAOs op DeepDAO en/of bel Organize Agile voor begeleiding

 

Luister de eerdere podcasts van Gidion Peters

 

Meer informatie

Virtual Reality als nieuwe hybride werkplek

Virtual Reality (VR) is nog op weinig plekken bekend als platform om mee samen te werken. We zijn de afgelopen periode gewend geraakt om vooral in 2D samen te werken: vanachter onder meer Microsoft Teams. Je kunt echter ook in 3D samenwerken, zonder elkaar fysiek te hoeven zien: daarmee stap je in de wereld van VR. Het mooie is, dat je daarbij hetzelfde gevoel van nabijheid hebt zoals in een vergaderruimte. Je kunt je vrij bewegen, gesprekken aangaan met wie je wil (zonder dat iedereen alles hoeft te horen) en moeiteloos documenten erbij pakken. Of, als je een tandje creatiever wil samenwerken, de omgeving omtoveren naar een tropisch eiland of ruimteschip, en van daaruit de vergadering voortzetten. Organize Reality ondersteunt alle teams die deze nieuwe ruimte durven op te zoeken. Met enthousiaste reacties, ongeacht de leeftijd van de deelnemers.

 

Samenwerken in de ‘4e ruimte’

Kortgezegd pleit Gidion Peters in het FD voor het inrichten van de “4e ruimte.” Waar thuis en kantoor de 1e en de 2e ruimte vormen, en de gedeelde werkplek of koffiebar de 3e ruimte, is VR een compleet eigen, 4e ruimte. Je stapt deze ruimte in door je VR bril op te zetten. Of je dit nu thuis doet (vanuit de 1e ruimte) of vanuit een VR-booth op kantoor (de 2e ruimte). In deze 4e ruimte kun je hele nieuwe vormen van interactie met elkaar vinden, en letterlijk veel dichter bij elkaar komen dan je op Zoom kan. Volgens Facebook oprichter Mark Zuckerberg onthoud je interacties in VR beter dan je in een traditionele vergadering doet, omdat je geheugen een belangrijke ruimtelijke component heeft. Het is onder meer reden voor Facebook om de werkomgeving in VR de titel “Infinity Office” te geven.

 

Aan de slag met Virtual Reality voor teams

De kans ligt er nu voor leiders en voor bedrijfsvoeringsdisciplines als IT, HR en Facilities om verder te kijken dan de thuiswerkplek en het inrichten van meer ontmoetingsruimtes op kantoor. Teams verdienen meer ruimte dan dat. Door de inzet van VR heb je een volledig nieuw en kosteneffectief platform tot je beschikking waarop teams en grote groepen met elkaar aan de slag kunnen gaan. Het verkennen van de 4e ruimte begint vaak met een VR-introductieworkshop, waarin een team verschillende manieren van samenwerking uitprobeert. Vervolgens ontwikkelt het team met Organize Reality een duurzame vorm van bijeenkomen in VR. En wanneer de VR-brillen eenmaal thuis en op kantoor liggen, wil je niet meer terug. Volgens Gidion Peters staan we hiermee nog maar aan het begin: “Ik zie de opkomst van VR zoals de opkomst van film. We beseften aan het begin nog niet wat er allemaal mee mogelijk was, en filmden in eerste instantie toneelstukken voor het witte doek. Op diezelfde manier zetten organisaties nu de eerste stappen in virtueel samenwerken, waarbij ze vaak blijven haken in 2D applicaties. Virtual Reality maakt hier een flinke sprong voorbij. Het mooie is, dat wie durft, vandaag al aan de slag kan in de 4e ruimte.”

Draag bij aan de toekomst van HR

Ben jij een (Agile) HR-professional, manager met veel kennis/ervaring op het gebied van HR of een Agile coach/consultant? Dan horen wij graag wat jouw bevindingen zijn betreft de huidige status van Agile HR. Vul hieronder de State of Agile HR enquête in. Het zal ongeveer 15 minuten van je tijd vragen. Zodra het nieuwe rapport wordt gepubliceerd, ben jij de eerste die het ontvangt.

Neem deel aan de State of Agile HR 2021

De tweede internationale State of Agile HR

Elk jaar peilen we de ontwikkelingen van HR op het gebied van wendbaarheid. Deze State of Agile HR van 2021 bevat, naast de reguliere hoofdstukken, een speciaal hoofdstuk over hoe HR omgaat met de uitdagingen die gepaard gaan met de COVID-crisis.

HR-afdelingen kunnen van grote invloed zijn in de transformatie naar een agile organisatie. Om de business goed te kunnen ondersteunen in deze transformatie is het essentieel dat HR-professionals op de hoogte zijn van de huidige ontwikkelingen op het gebied van wendbaar organiseren. De State of Agile HR geeft inzicht in de ervaringen van HR-professionals en afdelingen wereldwijd en laat zo een compleet beeld zien van de actuele ontwikkelingen. Of het nu kleine stapjes zijn in het gebruiken van agile werkwijzen of een volledige transformatie, organisaties werken ieder op hun eigen manier aan het vergroten van hun wendbaarheid. Deze inzichten brengen wij graag voor jou in kaart middels de State of Agile HR 2021.

Lees meer over de State of Agile HR

Wereldwijd

Dit jaar pakken we het nog grootser aan met meerdere partners wereldwijd. Nieuw-Zeeland en Singapore sluiten dit jaar aan om hun bevindingen te delen op het gebied van Agile HR. Samen met ons partner collectief verzorgen wij de publicatie van de survey en het rapport in vijf verschillende talen (Nederlands, Engels, Spaans, Portugees en Turks) en de verspreiding van de survey en het rapport wereldwijd. In samenwerking met en vertaald door onze internationale partners:

 

Wat willen we bereiken?

Veel onderdelen van de planning en controlcyclus schieten hun doel voorbij. Er is sprake van een zogenaamde systeemwereld: we hebben allemaal processen en structuren opgetuigd waar we heel druk mee zijn, maar die niet per se bijdragen aan klanttevredenheid. De kunst is om deze discrepantie te overbruggen. Wat we willen is bewuste keuzes maken, medewerkers met eigenaarschap en met elkaar geld aan de juiste dingen besteden. Als we op basis van nieuwe inzichten of ontwikkelingen willen heralloceren dan moet dat snel kunnen. Zo doe je niet alleen aan damage en risico control, maar zorg je ook dat de middelen daar zijn waar ze het meeste opleveren en bijdragen aan strategische doelen. Het is van belang om een visie te hebben op de rol die finance & control binnen jouw organisatie speelt. Uiteraard in de context van de grotere verandering die gaande is. Deze visie biedt een wenkend perspectief dat richting geeft in de stappen die je gaat zetten.

De keuze: transitie of transformatie

Grofweg zijn er twee sporen te bewandelen. Of je gaat compleet om en pakt het hele systeem, de structuur, werkwijze en principes aan. Je doet als het ware een transformatie binnen de finance kolom. Of je pakt het incrementeel aan en optimaliseert steeds verder naar een wendbare finance afdeling door de rol, werkwijze en het instrumentarium te ontwikkelen binnen de bestaande structuren en kaders. Na deze transitiefase kun je de transformatie inzetten.

De transitie is gericht op een aantal zaken fundamenteel beter en anders doen, denk aan data verzamelen en ordenen, duiden en beschikbaar maken voor teams. Tegelijkertijd vragen ook het gedrag en de cultuur die bij een agile organisatie horen om aandacht. Een van de belangrijkste principes daarin is samenwerking boven onderaanneming. Dat impliceert veelal een fundamenteel andere opstelling van financials in het contact met de operatie. De business of het primaire proces profiteren van de andere samenwerking met finance & control. Het is duidelijk wat het voor hen oplevert en niet alleen een kunstje om de accountant, de RvC of de bestuurders tevreden te houden.

De transformatie zit vervolgens in het echt op een andere manier doen. Dat gaat niet alleen om een andere structuur of versnellen, een andere mindset is cruciaal. Een goede financiële club helpt de business optimaal te presteren in termen van effectiviteit. Dat betekent uitputting van budgetten in plaats van onderbesteding. Dat betekent heralloceren op basis van klantwaarde. Dat betekent ontschot werken, vanuit de bedoeling van de organisatie. En dat betekent continu en kortcyclisch bijsturen op basis van actuele en goede data.

Voor veel organisaties impliceert dit een serieuze omslag, die ingrijpt op het systeem en de cultuur. Dit is de investering meer dan waard: niet alleen wordt de (eind)klant beter bediend, ook medewerkers hebben meer werkplezier omdat finance als een partner wordt gezien, in plaats van een hindernis.

 

Finance in beweging

Hoe kun je als finance & control starten met wendbaarder werken? De volgende drie principes helpen je om de eerste stappen te zetten:

 • Transparantie
 • Kortere cycli
 • Dichter bij de klant

Transparantie: voor de meeste mensen in een organisatie werkt finance als een soort black box. Ingewikkelde producten worden volgens een moeilijk proces opgeleverd, om nog maar te zwijgen over de politieke lading van deze producten. Door meer naar buiten te treden en bijvoorbeeld visueler te werken kan een hoop van de mist en onduidelijkheid opgehelderd worden. Het gevolg hiervan is niet alleen dat je beter aansluit op de rest van de organisatie, deze transparantie zal ook zorgen voor een hogere kwaliteit omdat knelpunten en onduidelijkheden eerder zichtbaar worden.

Kortere cycli: financiële producten als begrotingen en jaarrekeningen worden in de meeste organisaties volgens een vast proces opgeleverd waarna ze in één keer gelanceerd worden. Dit betekent vaak een lange doorlooptijd en maakt het lastig om wijzigingen door te voeren. Door veel kortcyclischer en incrementeler aan deze producten te werken kunnen we de doorlooptijd van het maken van deze producten verkorten en zorgen dat het product beter afgestemd is op de wensen van de (interne) klant waardoor er geen wijzigingen achteraf meer nodig zijn.

Dichter bij de klant: door beide bovenstaande principes te volgen en daarnaast in veel nauwere samenwerking met de organisatie en de klant te werken kunnen we er voor zorgen dat we een veel relevanter product van een hogere kwaliteit opleveren. We verkleinen het risico op een verkeerd product door niet meer onder te duiken, maar kortcyclischer in samenspraak met de organisatie te werken.

 

De eerste stappen in Agile Finance

Verschillende agile werkwijzen kunnen je helpen in het uitvoeren van deze principes. Wil je de eerste stappen zetten in Agile Finance? We ondersteunen je graag. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Voorbereiding en begeleiding van de totstandkoming van jaarrekeningen, managementrapportages, begrotingen door middel van agile werkwijzen
 • Innovatief bezuinigen
 • Ondersteuning in gesprek tussen organisatie, bestuur/RvC en andere stakeholders;
 • Training Agile planning en control;
 • Optimalisatie van de finance en control functie met behulp van het Agile Portfolio Management;
 • Advisering over agile werken in relatie tot thema’s die raken aan planning en control en vernieuwing instrumentarium;
 • Het kortcyclischer koppelen van financien en strategie door middel van Obeya.

Van TeamSpaces VR naar Organize Reality

Virtual Reality wordt nog onvoldoende benut door organisaties voor (interne) samenwerking. Dit is een gemiste kans want juist nu hebben collega’s behoefte aan interactie en verbinding. Oprichter en partner van Organize Agile Gidion Peters: “Toen we in 2016 met ons concept TeamSpaces VR begonnen om teams te begeleiden in VR was de technologie nog niet perfect. Inmiddels is de hardware en software enorm verbeterd en is het tijd om deze activiteiten een eigen label te geven: Organize Reality. Onze missie? Teams samenbrengen en ontwikkelen met unieke en prikkelende ervaringen in VR.”

Virtual Reality is een effectieve tool om samen waardevolle resultaten mee neer te zetten. Bovendien is het een creatief alternatief voor de inmiddels gebruikelijke samenwerking met vergaderapps in 2D. Bijeenkomen met collega’s verandert fundamenteel wanneer je samen in een virtuele ruimte rondloopt en ideeën en werk visualiseert in 3D.

 

organize reality

 

Waarom Virtual Reality voor teams?

VR wordt veel gebruikt voor gaming en toegepast in de techniek en in de zorg. Maar voor teamsamenwerking is het nog onderbenut terwijl de mogelijkheden met de dag toenemen. Zo kunnen collega’s met het opzetten van een VR-bril het thuiskantoor verruilen voor prachtige (alternatieve) omgevingen waarin teams samenwerken. De toepassingen zijn eindeloos: in VR bouw je samen aan een nieuwe strategie, ontwerp je producten of diensten of pak je een vergadering net even anders aan. 

Bij Organize Reality bieden wij:

Zoals je van Organize Agile gewend bent, word je door ervaren adviseurs begeleid in de wereld van VR. Op basis van jouw teamvraag ontwerpen en faciliteren zij gepaste oplossingen. We kijken uit naar je (virtuele) bezoek aan Organize Reality en zijn benieuwd wat jij ervan vindt!

 

ga naar organize reality

Luister de conversatie met Just Meddens en Roel Trienekens terug via een van deze links:

Samenvatting van de podcast over Opgavegericht Werken

In zijn meest eenvoudige vorm, gaat opgavegericht werken over het inzetten op die maatschappelijke vraagstukken (zowel bestaand als nieuw) die echt het verschil maken, waarbij je als organisatie zo flexibel bent dat je mee kan bewegen met veranderingen in die vraagstukken. Dat maakt het een onderwerp dat vooral bij publieke organisaties speelt. Tegelijkertijd klinkt het concept simpel, maar is het vormgeven van opgavegericht werken niet makkelijk. Een van de eerste vragen die naar boven komt, is wat een opgave eigenlijk is. In de podcast behandelen we 7 knoppen waar je aan kan draaien om dat duidelijk te maken. Een andere vraag die opkomt, is wat eigenlijk de rol van de overheid is: zit je zelf bovenop een opgave, pak je het vooral met partners aan, geef je samen met inwoners opgaven vorm? Of kan dat per opgave verschillen? En welke rol hebben bestuurders bij het vinden en kiezen tussen opgaven? En wat te doen met begroten, finance en control wanneer opgaven minder voorspelbaar blijken? Stuk voor stuk onderwerpen die we vastpakken.

Een belangrijk concept bij opgavegericht werken zoals we dat zien bij Organize Agile, is het werken met stabiele teams. Dit zijn multidisciplinaire teams die zich volledig kunnen richten op het versnellen van een specifieke opgave en die als team voor langere tijd bij elkaar blijven, waarbij het team ook samen een nieuwe opgave kan oppakken. Podcast gastheren Roel en Just werken veel in de private sector, waar zij dat soort teams ook proberen in te richten. Vaak vanuit het oogpunt van wendbaarheid: een stabiel team kan snel inspelen op veranderingen, juist omdat het werkzaamheden niet laat versplinteren in individuele vakgebieden en domeinen. Roel, Just en ik zien hoe lastig organisaties het vinden om dergelijke teams in te richten, bijvoorbeeld omdat de hiërarchie in de weg zit. En toch, of misschien wel daarom, is deze manier van werken een grote belofte voor de toekomst van organisaties.

Op het einde van de podcast ga ik kort in op een aantal tools die je kunt inzetten bij het opgavegericht werken. Het gaat dan om werkvormen en instrumenten als de opgavestory, het opgavenportfolio en opgavendagen, een variant op Big Room Planning waarbij je met een grote groep leidinggevenden, experts en partners scherp maakt aan welke opgaven je op welke manier werkt het komende kwartaal. Het werd ons duidelijk dat ook na een uur podcasten, er nog veel te vertellen is over dit onderwerp. Een andere vondst was hoe dicht de wereld van agile / wendbaar organiseren, waar Roel en Just in thuis zijn, tegen de wereld van opgavegericht werken aan ligt. Kansen genoeg dus voor een vervolg!

Hoofdstukjes uit de podcast 

Geen tijd om alles in een keer te luisteren? Hieronder vind je wanneer welk onderwerp is besproken in de podcast:

 • 00:20 Introductie Gidion en Organize Agile
 • 03:43 Introductie in opgavegericht werken
 • 06:09 Verschil tussen klantgericht werken en opgavegericht werken
 • 07:44 Wat zijn opgaven?
 • 08:24 Het duwen van vraagstukken de organisatie in: het foie gras effect
 • 11:04 Het denken buiten vaste disciplines en vakspecialismen
 • 13:20 Hoe hak je een opgave in kleine waardevolle stukjes?
 • 14:50 Hoe definieer je een opgave: 7 knoppen om aan te draaien – deel 1
 • 18:09 Wat is (publieke) waarde?
 • 21:53 Van inhoud centraal stellen, naar teams centraal stellen
 • 24:04 Aanwezig zijn in de buitenwereld als overheidsorganisatie
 • 26:27 Het concept van één opgaventeam samenstellen
 • 27:42 Wat te doen met potjes, budgetten, finance en control bij publieke organisaties
 • 31:32 Hoe definieer je een opgave: 7 knoppen om aan te draaien – deel 2
 • 38:48 Welke rol pak je als overheid en wat zijn verschillen tussen publiek en privaat?
 • 43:45 Wat kan het bedrijfsleven leren van de overheid?
 • 49:54 Hoe verbind je beleid aan uitvoering, en doorlopende activiteiten aan veranderactiviteiten?
 • 55:43 Concrete methodieken om mee te werken bij opgavegericht werken: de opgavestory, het opgavenportfolio, Big Room Planning
 • 1:02:02 Meer informatie over opgavegericht werken

Blogs over Opgavegericht Werken

De training Opgavegericht Werken

Meer leren over opgavegericht werken? Volg de 2-daagse training Opgavegericht Werken bij Scrum Company.


bekijk training Opgavegericht Werken