Obeya

Een agile organisatie kan niet zonder een goede missie en visie. Zo inspireer je klanten en medewerkers en dit is tegelijkertijd het kader waarbinnen iedereen in vrijheid kan handelen. In onze coaching van MT’s en directies komt veelal de worsteling naar boven hoe je de missie, visie en doelen tot leven kan brengen in de organisatie. Hoe zorg je ervoor dat iedereen deze kent en persoonlijk maakt? En wat doe je als doelen veranderen? Hoe stel je deze samen bij en zorg je ervoor dat iedereen weer op dezelfde koers zit? En ook: hoe stuur je gezamenlijk als team, op de realisatie van de ambities? Een ideaal middel hiervoor is de obeya.

Meer weten over obeya?

Wat is Obeya?

 

Een obeya is een ruimte waar alle informatie te vinden is over de visie, strategie, koers en doelen van je organisatie en teams. Van voorin de keten (signalen uit de buitenwereld en trends) tot achterin (operationalisatie en kpi’s). Wij gebruiken obeya’s ook om de voortgang van de agile transformatie inzichtelijk te maken en gezamenlijk met het management focus aan te brengen.

obeya

(AgileWalls.nl)

De Obeya in de praktijk

Obeya is goed te gebruiken in combinatie met Big Room Planning en Agile Portfolio Management. Beide middelen helpen directie en management teams om hun strategie door te vertalen naar alle projecten en activiteiten in de organisatie en deze te prioriteren. Beide vragen om kortcyclisch bijsturen van de strategie in gezamenlijkheid met alle collega’s.

Wat levert het op?

  1. Radicale transparantie.  Door inzichtelijk te maken waar je naartoe werkt en op welke manier, ontstaat gezamenlijk eigenaarschap. Ook wordt expliciet wat voorheen wellicht impliciet was. Obeya draagt bij aan sturen op basis van vertrouwen.
  2. Verbinding. Met Obeya leg je de verbanden tussen waar je uiteindelijk wilt uitkomen en wat je daar morgen aan doet om de eerste stapjes te zetten. Oftewel: je bepaalt niet alleen of je naar Oslo of Rome op reis gaat maar maakt ook inzichtelijk welke route je voor het eerste stuk kiest en welke vervoersmiddel je kiest. Bovendien krijg je een beter zicht op waar afhankelijkheden zitten.
  3. Kortcyclische sturing. Een van de grootste uitdagingen is prioriteren. Door scherpe keuzes te maken op basis van wat de meeste impact maakt voor je klanten en wat bijdraagt aan je langetermijn strategie wordt je als organisatie effectiever. Dit is echter iets wat je continu moet blijven doen op basis van voortschrijdend inzicht. Een obeya helpt met haar ritme om dit vanuit gezamenlijkheid en met informatie uit de organisatie te doen.

Voorbeeld van een gedeeltelijke indeling van een obeya muur (via Agile Walls)

Gedrag en waarden

Een Obeya is meer dan alleen een tool aan de muur. Het gedrag van het team in de Obeya bepaalt het succes. Effectief werken met Obeya vraagt om het omarmen en doorleven en coachen op de volgende waarden:

  1. Gedeeld eigenaarschap
  2. Focus op wat er echt toe doet
  3. Verbinding met de werkvloer
  4. Altijd de meest actuele informatie
  5. Gedeelde hartslag

De aanpak

Een goede Obeya-aanpak bestaat uit drie onderdelen. We starten met de inrichting, door het boven halen van informatie en bepalen of herijken van de strategie. Met als resultaat een ingerichte ruimte (fysiek en/of digitaal), waar alle (sturings)informatie te vinden is. De tweede fase draait om het eigen maken van de Obeya. Tot slot bestendigen we de informatiestromen en periodieke sessies, zodat jullie zelfstandig hiermee kunnen werken, richting kunnen bepalen en kunnen bijwerken.

Aanpak Obeya

Meer lezen over Obeya?

Heb je een vraag over obeya? Vraag via het formulier hieronder een vrijblijvend gesprek aan en we nemen contact met je op.