Obeya

Een Obeya is een nuttige (online en offline) tool voor gebruik in professionele organisaties. De Japanse term betekent ‘grote kamer’. Offline is het een visualisatie op een muur, online is het ‘board’ op je scherm benaderbaar. Door in tijd en ruimte samenwerking zichtbaar en tastbaar te maken, lossen gebruikers op een heldere manier problemen op en wisselen elkaars ideeën uit. Het Obeya-board is een plek waar iedereen alle informatie kan vinden over de visie, strategie, koers en doelen van de organisatie en de teams. Van signalen uit de buitenwereld tot operationalisatie en kpi’s.

Obeya hand-out

Meer weten over Obeya?

De Obeya in de praktijk

Obeya is een ideaal middel voor een agile organisatie met een goede missie en visie. Door middel van een visuele en muteerbare presentatie inspireer je klanten en medewerkers met een kader waarbinnen iedereen in vrijheid kan handelen.
In onze coaching van MT’s en directies komt veelal de worsteling naar boven hoe je de missie, visie en doelen tot leven kan brengen in de organisatie. Hoe zorg je ervoor dat iedereen deze kent en persoonlijk maakt? En wat doe je als doelen (continue) veranderen? Hoe stel je deze samen bij en zorg je ervoor dat iedereen weer op dezelfde koers zit? En ook: hoe stuur je gezamenlijk als team, op de realisatie van de ambities? Uiteindelijk draait het om kortcyclisch bijsturen van de strategie in gezamenlijkheid met alle collega’s.

Voorbeeld van een Obeya muur van Agile Walls.

Wat levert het op?

  1. Radicale transparantie. Door inzichtelijk te maken waar je naartoe werkt en op welke manier, ontstaat gezamenlijk eigenaarschap. Ook wordt expliciet wat voorheen wellicht impliciet was. Obeya draagt bij aan sturen op basis van vertrouwen.
  2. Verbinding. Met Obeya leg je de verbanden tussen waar je uiteindelijk wilt uitkomen en wat je daar morgen aan doet om de eerste stapjes te zetten. Oftewel: je bepaalt niet alleen of je naar Oslo of Rome op reis gaat maar maakt ook inzichtelijk welke route je voor het eerste stuk kiest en welk vervoersmiddel je kiest. Bovendien krijg je een beter zicht op waar afhankelijkheden zitten.
  3. Kortcyclische sturing. Een van de grootste uitdagingen is prioriteren. Door scherpe keuzes te maken op basis van wat de meeste impact maakt voor je klanten en wat bijdraagt aan je langetermijn strategie word je als organisatie effectiever. Dit is echter iets wat je continu moet blijven doen op basis van voortschrijdend inzicht. Een Obeya helpt met haar ritme om dit vanuit gezamenlijkheid en met informatie uit de organisatie te doen.

 

Voorbeeld Obeya Strategy Wall van Agile Walls

Voorbeeld van een gedeeltelijke indeling van een Obeya muur (via Agile Walls)

 

Gedrag en waarden

Een Obeya is meer dan alleen een tool aan de muur. Het gedrag van het team in de Obeya bepaalt het succes. Effectief werken met Obeya vraagt om het omarmen en doorleven en coachen op de volgende waarden:

  1. Gedeeld eigenaarschap
  2. Focus op wat er echt toe doet
  3. Verbinding met de werkvloer
  4. Altijd de meest actuele informatie
  5. Gedeelde hartslag

 

De aanpak

Een goede Obeya-aanpak bestaat uit drie onderdelen. We starten met de inrichting, door het bovenhalen van informatie en bepalen of herijken van de strategie. Met als resultaat een ingerichte ruimte (fysiek en/of digitaal), waar alle (sturings)informatie te vinden is. De tweede fase draait om het eigen maken van de Obeya. Tot slot bestendigen we de informatiestromen en periodieke sessies, zodat jullie zelfstandig hiermee kunnen werken, richting kunnen bepalen en kunnen bijwerken.

 

aanpak obeya

Meer weten over Obeya?
Vraag via dit formulier een hand-out aan met meer informatie!

 

Zo ontdek je:

 Wat een Obeya is

 Wat een Obeya voor jouw organisatie kan betekenen

 Wat de ingrediënten zijn van een succesvolle Obeya

 Hoe je zelf aan de slag kunt met een Obeya