Terugblik op 5 jaar Scrum en Agile

Precies vijf jaar geleden begon ik met ondernemen en startte ik samen met Gidion Peters ons bedrijf Scrum Company. Begin dit jaar volgde ons label Organize Agile. Het doel was en is organisaties helpen wendbaar te worden. Ik merk dat ik met het aandienen van ons eerste jubileum vaak nadenk over de ontwikkeling van Agile in de afgelopen jaren en de enorme vlucht die het heeft genomen. Die reflectie deel ik graag in dit blog.
Datum
3 mei 2019
Auteur
Nienke van de Hoef
Categorieën
  • Scrum
mensen op de bank te wachten op hun agile training

Scrum?!

Je kunt het je bijna niet meer voorstellen anno 2019, maar in onze begindagen moesten we voortdurend uitleggen wat Scrum was. Wat voor software ontwikkelaars al decennia gemeengoed is, werd in onze omgeving regelmatig bevraagd met: “Scrum, is dat niet van dat zout om je huid zachter mee te maken?”. Uh, nee dus. De metafoor uit de rugby om te duiden dat het om een andere manier van samenwerken hielp de term te verduidelijken. We zijn zelfs wel eens gevraagd of we Scrum helemaal zelf hadden bedacht. Elk artikel werd omlijst met een mooie club zwetende mannen rondom een rugbybal. De oorsprong van ons boek Scrum in actie dat we met andere scrumcoaches schreven is gelegen in de onbekendheid van het fenomeen en de behoefte om een basale uitleg te geven van de werking. Intussen is Scrum een wijdverbreid begrip dat een eigen leven is gaan leiden. Japke D. Bouma heeft menige column besteed aan Scrum als jeukwoord. In een paar jaar tijd van onbekend naar het nieuwe normaal: weinig sociale technologieën kennen eenzelfde vlucht.

 

Agile krijgt ook voet aan de grond

 

Agile was zelfs nog minder bekend. In onze beginjaren besteedden we veel aandacht en energie aan het optimaliseren van de toepassing van Scrum buiten de IT en de benodigde adaptaties. Steeds meer overheden gingen met Scrum aan de slag. Pas na een jaar of twee kwamen ook meer vragen over het schalen van Scrum of het ondersteunen van teams met Kanban. Het Agile manifest en haar principes hebben met Modern Agile van Joshua Kerievsky ook een handzame make-over gehad. Voor ons ook een belangrijke omwenteling om het adagium ‘Put people first’ nog serieuzer te nemen en ook fundamenteler onderdeel te laten zijn in onze training en coaching.

 

Uitbreiding naar andere vakgebieden

Hoewel de communicado’s met het boek ‘Reflectieve Communicatie Scrum’ van Betteke van Ruler in de hand volop met ons meepionierden, duurde het even voor er ook beweging ontstond in andere vakgebieden. Marketeers werden aangestoken met het scrumvirus op Mar-Com afdelingen. Maar ook HR-professionals merkten dat er dingen veranderden in hun praktijk. Maar hoe ondersteun je Agile teams en de transformatie optimaal, wat kun je er zelf mee als afdeling en wat vergt dat van je instrumentarium? Agile HR

 was geboren. Met name de keuze van grootbanken om de omslag te maken, met ING voorop, heeft ervoor gezorgd dat vrijwel alle financiële instellingen volop in een agile transformatie zitten. Met de drukte van outplacements die de crises voor hen hadden meegebracht, was het ontwikkelen van het vak erbij ingeschoten. Vanuit onze visie dat HR een cruciale rol heeft in deze organisatieontwikkelingen hebben we het boek Agile HR in 2017 gepubliceerd. Ondertussen zijn ook op het finance terrein ontwikkelingen gaande: andere manieren van sturen worden ontwikkeld, er is steeds meer behoefte aan een kortcyclisch ritme van planning & control en zelfs deze termen zijn aan discussie onderhevig. Net als risk management en procurement overigens.

 

Van projectmanagementmethode naar paradigmashift

Werd Scrum in onze begintijd vooral nog gezien als alternatieve projectmethode, nu zien we volgende volwassenheidsfase tot wasdom komen. Organisaties richten steeds vaker stabiele teams in en maken daarmee een einde aan de projectencarrousel. Met het toenemen van de populariteit van Scrum en Agile ontstaat commodificatie van de markt. Het risico is dat agile als product wordt gezien en Scrum als trucje. Dat een agile transformatie een complete paradigmaverschuiving is die op elk niveau in

 de organisatie een fundamentele andere mindset vraagt, beginnen steeds meer opdrachtgevers te ontdekken. Veel organisaties zijn op zoek naar advisering en ondersteuning in hun agile verandertraject en daar speelt de markt op in. Waren we 5 jaar geleden vrijwel de eersten in non-IT, nu komen we collegea van vrijwel

 elk organisatieadviesbureau, lean consultants en voormalige agile IT-ers volop tegen in het veld. Een goede zaak: het biedt opdrachtgevers de kans te kiezen wat bij hen past en het houdt ons scherp op onze pioniersrol.

Gelukkig weten veel opdrachtgevers ons nog steeds te vinden. We geloven in onze mix van kundige technische mentoren en team- en leiderschapscoaches voor gedrags- en cultuurverandering. Zo helpen we ook vandaag nog steeds organisaties wendbaar te worden. Veel is veranderd de afgelopen jaren, maar onze drive in elk geval niet.

 

Nienke van de Hoef

Co-founder & agile coach
Ik heb de overtuiging dat de publieke sector zoveel beter kan functioneren en zet me daar elke dag vol energie voor in. Complexe vraagstukken vragen om een eigenzinnige oplossingen. Mijn hart voor de publieke sector en ondernemersgeest gebruik ik voor duurzame en, waar nodig, radicale organisatieverbeteringen.