Scaled Agile

Hoe kun je als organisatie richting geven aan deze teams, die in een agile omgeving veel vrijheid krijgen om werkzaamheden zelf in te richten? Hoe zorgen we voor afstemming tussen teams en over het geheel?

Scaling Agile overzicht

Meer weten over Scaled Agile?

Wat is scaled agile?

Agile werken op schaal gaat over het gezamenlijk werken van meerdere agile teams aan een opdracht of gezamenlijke ambitie. Het kan daarbij gaan over twee teams maar ook over een hele organisatie. Er bestaan verschillende scaling werkwijzen die handvatten bieden voor afstemming, overleg en aansturing tussen en over de verschillende agile teams binnen de organisatie. Werkwijzen die er voor zorgen dat de neuzen wel dezelfde kant op staan, resultaten worden behaald maar zonder dat de werkwijze als een strak korset wordt ervaren.


Wanneer pas je agile scaling toe?

Voorbeelden van vraagstukken waar je agile scaling kan toepassen zijn:

 • Hoe ontwikkelen wij met meerdere teams samen één product of dienst?
 • Ik geef leiding aan een programma waar 80 mensen aan werken, hoe richt ik dit het slimst in en hoe stuur ik dit aan?
 • Hoe kunnen we onze organisatie inrichten naar multidisciplinaire, klantgerichte teams die zelforganiserend werken (stabiele teams)

Bij scaled agile opdrachten gaan wij uit van wat op dit moment nodig is in de organisatie. Je krijgt dus nooit een blauwdruk, aangezien elke organisatie anders is en ook andere stappen te zetten heeft. De complexiteit van het werk, de omgeving van de organisatie en vele andere factoren maken dat scaling altijd maatwerk vraagt.

Bekende scaling modellen

Agile Portfolio Management: Wanneer een team aan meerdere projecten en activiteiten tegelijk moet werken, bijvoorbeeld in de vorm van een programma of als afdeling of directie, is Agile Portfolio Management een geschikte werkwijze. Het stelt teams in staat om inzicht te krijgen en de verbinding te leggen tussen mensen, ambities en activiteiten, en samen te sturen op wat belangrijk is. Het is een werkwijze die gebruik maakt van een groot bord met drie cirkels, waarin is gevisualiseerd wat de ambities van het team zijn, waar ze op dat moment prioriteit aan geven en wat er binnen en buiten het team speelt.

SAFe (Scaled Agile Framework): Het framework gaat uit van drie organisatieniveaus: portfolio, programma en team. Het beschrijft voor ieder niveau rollen en processen. Belangrijk uitgangspunt is het coördineren van (IT) releases over verschillende teams heen. Het is op dit moment een van de populairste modellen voor het grootschalig agile werken, onder meer toegepast door KLM en NN.

SNAP (Scaled Network Agile Portfolio): Het is een scaling model dat specifiek is ontwikkeld voor gebruik buiten de IT sector. Het model gaat uit van een gezamenlijke purpose, maar laat maximaal ruimte voor teams om zelf invulling te geven aan hun werkzaamheden. Hierdoor kunnen teams wendbaar blijven werken zonder bekneld te raken in te veel overbodige structuur. De basis voor elk team ligt in het managen van hun eigen Agile Portfolio: al deze portfolio’s zijn vervolgens aan elkaar gekoppeld en zorgen voor voortdurende verandering in de organisatie.

Spotify model: Grote organisaties als ING hebben deze manier van werken omarmd waarbij multidisciplinaire teams, squads genaamd, veel vrijheid hebben om binnen de kaders zelf te bepalen hoe zij de werkzaamheden uitvoeren. Een verzameling van squads is ondergebracht in een tribe; vakgenoten vinden elkaar in losse verbanden die chapter heten. De oude functionele afdelingen zijn hiermee definitief verdwenen. De Spotify werkwijze combineert een hoge mate van autonomie binnen teams met duidelijke gezamenlijke doelen en richting.

Bow-tie model: In eerste instantie is dit model ontworpen voor opgavegericht werken binnen overheden. Maar buiten de overheid is dit model ook prima te gebruiken als vorm van agile scaling. Een wendbare, effectieve organisatie weet werk op een handige manier te verdelen over teams, waarbij er stabiele teams zijn die zich continue verbeteren. In het bow-tie model worden de verschillende opgaven (projecten en opdrachten) zo klein gemaakt dat ze door één stabiel team opgepakt kunnen worden. De teams maken een opdracht af en pakken weer een nieuwe opgave op, wat op dat moment de hoogste prioriteit heeft.

bow tie

 

Meer informatie over het bow-tie model bij de overheid vindt je in ons blog opgavegericht werken: begin bij teams, niet bij opgaven.

Starten met Agile scaling

Het slim inrichten van een agile organisatie kent niet één vaste aanpak. Wij geloven in het inzetten van de lichtste vorm van scaling die overzicht, structuur, en afstemming biedt voor jouw afdeling of organisatie. In agile scaling opdrachten hanteren we de volgende principes:

 1. Agile scaling altijd combineren met het ontwikkelen van de Agile mindset
 2. Gebruik het lichtst mogelijke framework met de meeste impact voor de behoefte
 3. Voer de verandering naar Agile scaling uit op een agile manier, dus gezamenlijk in kleine stappen werken en bijsturen.

Hieronder staan enkele onderdelen van onze aanpak:

 • Introductie van een systeem voor overzicht, samenhang en prioritering over de verschillende teams heen, zoals Agile Portfolio Management, Obeya, Bow-tie of bijvoorbeeld S.N.A.P.
 • Adviseren over het herinrichten van teams
 • Coachen van teams op agility, de agile mindset, waarde toevoegen en samenwerking
 • Inrichten en bijstellen van nieuwe en bestaande processen en systemen zodat de teams ook op een agile wijze kunnen samenwerken
 • Experimenteren met de juiste metrics, data en het delen van informatie, om teams zelforganiserend en in samenhang te laten opereren
 • Sparren met leiders en directie over aansturing van meerdere agile teams, opleiden in agile leiderschap, governance
 • Oprichten van gildes voor continue (kennis) ontwikkeling in de verschillende rollen (o.a. scrum master, agile coach en product owner)
 • Meeting structuur inrichten en begeleiden voor optimale transparantie en minimale tijdsverspilling
 • Helderheid creëren over manier van beslissingen nemen (prioriteren), verantwoordelijkheden en rollen
 • Aandacht voor het vieren van successen!

Ben jij benieuwd naar scaling agile of heb je een andere vraag? Laat je gegevens achter voor een vrijblijvend gesprek.