Big Room Planning

Het doel van een Big Room Planning is om samen met de belangrijkste stakeholders richting te bepalen, prioriteiten af te stemmen en capaciteit toe te wijzen voor het komende kwartaal. In tegenstelling tot meer traditionele manieren van plannen, gaat Big Room Planning uit van de kennis en kunde van medewerkers die dagelijks aan de projecten werken. In plaats van “top down”, “recht van de sterkste” of “de politiek meest handige” staat sociale cohesie voorop. Echt in gezamenlijkheid komen tot een planning die niet voor een bepaald onderdeel, maar voor het geheel de meeste waarde oplevert.

Agile coach past scrum werken toe tijdens een scrum training

Wat is Big Room Planning?

Een Big Room Planning duurt één of twee dag(en) en brengt de belanghebbenden letterlijk samen in één grote ruimte. Het resultaat van deze dag is dat er een gezamenlijke prioritering tot stand is gekomen die door iedereen wordt begrepen en gedragen. Het proces tijdens de Big Room Planning is (inter)actief, energiek, resultaatgericht en fun. 

Een voorbeeld van de agenda van een Big Room Planning (één dag) bij een Organize Agile klant

Samen prioriteren

Organize Agile coaches helpen jullie met de voorbereidingen, organisatie en het verbeteren van een Big Room Planning (BRP) sessie van twee dagen en kent de volgende doelen:

  • Sturen op het gehele IPM projectportfolio
  • Sturen en prioriteren op de (publieke) klantwaarde van (project)voorstellen
  • De samenwerking verbeteren, de afhankelijkheden en synergiemogelijkheden beter in kaart krijgen en benutten
  • De project governance vereenvoudigen
  • De doorlooptijd van projecten verkorten

Wil je meer weten over big room planning of heb je een andere vraag? Laat je gegevens achter voor een vrijblijvend gesprek.