Beyond Budgeting

Welke vorm van financieel management past goed bij agile werken? Beyond Budgeting is een managementmethode die goed past bij het agile gedachtengoed. Het is een compleet systeem van principes, processen en tools om te werken zonder vaste budgetten, maar met gezond verstand, transparantie en vertrouwen.
Datum
22 mei 2021
Auteur
Bart Claassen
Categorieën
  • Agile finance
Bij agile werken past Beyond budgeting

Wat is Beyond Budgeting?

De opzet van Beyond Budgeting is niet zonder budgetten of een begroting te gaan werken. Het doel van Beyond Budgeting is het gezond verstand terug te brengen in onze organisaties. Hoe doe je dat? Je gaat terug naar dat waarvoor de begroting bedoeld is. Daarvoor knip je haar op in onderdelen en maak je er geen jaarlijks, maar een doorlopend proces van.

 

De voordelen van deze opzet

Door Beyond Budgeting breng je de waarde in het begrotingsproces terug. Je versimpelt het proces en bespaart tijd door afscheid te nemen van overbodige stappen. Je verbetert het financieel management door middelen niet vooraf toe te wijzen, maar daar waar en wanneer ze nodig zijn. Je beoordeelt prestaties op basis van de werkelijkheid en niet op de voorspelling die vooraf zijn gemaakt. En, niet onbelangrijk, je zorgt dat beslissingen genomen worden op basis van kennis en niet op basis van aannames.

 

Starten met Beyond Budgeting: van budget naar creditcard

Beyond Budgeting vraagt een verandering in de mindset: van sturing op basis van controle naar sturing op basis van vertrouwen. Wanneer je dit volledig wilt adopteren, dan vraagt dat om een transformatie van de organisatie. Gelukkig kun je ook kleiner beginnen. Start met het doorlichten van de huidige processen en breng de mismatch met Beyond Budgeting in kaart. Maken jullie gebruik van een begroting met daarin targets, een forecast en een budget? Koppel deze processen los van elkaar en geef er, volgens de bedoeling van deze middelen, een eigen invulling aan.

Begin bovendien met het sturen op basis van vertrouwen. Geef een team een creditcard in plaats van een budget. Als je alle uitgaven transparant en inzichtelijk voor iedereen maakt, dan zijn budgetten overbodig. Ieder individu gaat zich gedragen als een financieel manager.

Bart Claassen

Agile Coach