Sociocratie 3.0

Zelforganisatie is belangrijk in een wendbare organisatie. De ‘macht’ die traditioneel bij directie of management ligt moet worden ingevuld door teams. Hoe zorgen die teams ervoor dat het niet een kwestie wordt van het recht van de sterkste? Of een giftige ondoorzichtige omgeving waar politiek bedrijven belangrijker is dan het samen behalen van toffe resultaten?
Datum
22 mei 2022
Auteur
martin
Sociocratie 3.0

S3: raamwerk voor besluitvorming en zelforganisatie

Met een team gelijkwaardig en snel goede beslissingen nemen zonder te polderen, dat is waar Sociocratie of Sociocracy 3.0 (S3) je mee gaat helpen. S3 werkt met een set van patronen, waarvan een groot deel overeenkomt met agile principes en werkwijzen. Denk hierbij aan transparantie, effectiviteit en eigenaarschap. S3 biedt je een raamwerk voor besluitvorming en zelforganisatie, zodat jouw teams problemen en wensen van de klanten goed kunnen oppakken.

Samen aan de slag met spanning en kansen

Beslissingen, werkzaamheden en rollen in een team komen voort uit spanningen en kansen. Een spanning is binnen S3 de trigger voor een team om een besluitvormingsproces in gang te zetten. Een team voelt bijvoorbeeld spanning op een proces dat niet lekker loopt en bespreekt met elkaar hoe hiermee om te gaan. Ook een kans kan een startschot zijn voor een team om met elkaar te beslissen hoe deze kans te gaan verzilveren. Door het omgaan met spanningen en kansen als basis te nemen blijft een team zich continu ontwikkelen en verbeteren.

Driver statement

De spanningen en kansen worden geformuleerd in een driver statement. In dit statement staat wat de situatie is en een voorstel wat nodig is. Het team besluit of dit voorstel wordt ingevoerd. Hierbij is het principe ‘good enough for now, safe enough to try’ het uitgangspunt. Door aan elke driver (dat kan een rol, afspraak of actie zijn) een feedbackmoment te koppelen, zorg je voor continue verbetering en tijdige bijsturing.

De antwoorden van S3

Werken met Sociocracy 3.0 geeft je antwoorden op o.a. de volgende vragen:

  • Hoe kunnen we meer uit onze meetings halen?
  • Onze teams stoeien met verantwoordelijkheden en besluitvorming. Hoe pakken we dat aan?
  • De betrokkenheid in onze organisatie is laag. Hoe kunnen we de eigen verantwoordelijkheid vergroten?
  • We willen in ieder team een aantal leden die goed processen kunnen faciliteren. Kan Agile of S3 ons daarbij helpen?

Consent besluitvorming

Besluitvorming is een belangrijk onderdeel van zelforganiserende teams. Niet langer heeft de manager het laatste woord, dus hoe beslis je nu? Dit van tevoren samen bepalen voorkomt eindeloze discussies, politiek gedrag en teleurstelling. Consent besluitvorming zorgt voor heldere besluitvorming, op een wijze die iedereen betrekt en verantwoordelijk maakt. Je kan dus niet achteraf zeggen: ‘Ik was het toch al niet eens met dat besluit’.

Wil je starten met S3?

Start je volgende meeting met actief akkoord van iedereen vragen bij elk besluit. Bij geen akkoord van iemand, luister je naar de bezwaren en pas gezamenlijk eventueel het besluit hierop aan. De vervolgstap is werken met driver statements, om vanuit daar rollen, acties en beleid te formuleren. Hiermee helpen we je graag evenals de koppeling maken met S3 en Agile (werkwijzes).

martin