Wat is een opgave?

Wat is een opgave? En wat niet? Als je als organisatie aan de slag gaat met opgavegericht werken, is het handig om een eenduidig beeld te hebben van wat een opgave is en wat niet. Natuurlijk hebben wij de waarheid niet in pacht. Elke organisatie houdt er haar eigen definitie op na. In deze blog leggen we je uit waar onze klanten opgaven aan herkennen, zodat je hierover zelf het gesprek kunt voeren binnen jouw organisatie.
Datum
2 december 2022
Auteur
Bram Eigenhuis
Categorieën
 • Opgavegericht Werken
 • Overheid
Obeya vergadergewoonten

Sturen met het opgavenportfolio

Wil je goed sturen op de belangrijkste opgaven die er voor jouw organisatie toe doen, dan is het handig om een gedeeld beeld te hebben van opgaven. Wanneer vinden we iets een opgave, en wanneer niet? Als je aan de slag gaat met sturen via een opgavenportolio is het een noodzakelijke vraag om te beantwoorden. Maak je hier geen heldere afspraken over, dan is sturen lastig. En daarmee richting geven, prioriteren, en mensen en middelen koppelen.

In de opgavereis is het een van de eerste vragen om te beantwoorden: is dit een opgave, of niet? Het antwoord op die vraag is bepalend voor de manier waarop de organisatie er vervolgens mee aan de slag gaat. Deze lijst met criteria komt daarbij goed van pas.

 

Kenmerken van een opgave

Hoe kenmerken opgaven zich? Onze klanten gebruiken verschillende criteria. Wij zien deze kenmerken vaak terugkomen. Een opgave:

 • is urgent, vraagt om handelen
 • is een maatschappelijk probleem, speelt zich af in de samenleving
 • is groots, zowel in omvang als in uitdaging
 • is een verandering, vraagt om beweging
 • is langdurig, speelt voor de lange termijn
 • is veranderlijk van aard, de ene interactie ontketent een andere interactie
 • is niet monodisciplinair aan te pakken, vraagt om het benutten van meerzijdige kennis en perspectieven
 • is een puzzel, de weg naar het boeken van resultaten is onzeker of onduidelijk
 • speelt over meerdere bestuursniveaus, zoals gemeentelijk, provinciaal en nationaal
 • kan niet door één organisatie opgelost worden, vraagt om samenwerking
 • is ambigu, vraagt om gezamenlijke betekenisgeving
 • is politiek, er zijn altijd tegenstrijdige waarden en belangen die in de aanpak verenigd moeten worden, vaak door een kleine groep, waarvoor een weging en verdeling plaatsvindt.

 

Kenmerken van een opgave

Enkele kenmerken van opgaven

 

Training Opgavegericht Werken

Binnenkort start onze 2-daagse opleiding Opgavegericht Werken. Wil jij de kern van opgavegericht werken je eigen maken? Bekijk dan eens of onze training wat voor je is.

 

Vrijblijvend informatie opvragen?

Wil jij beter grip op jullie opgaven, dan helpen wij daar graag bij. Je kunt vrijblijvend contact opnemen met Bram Eigenhuis via bram@organizeagile.com, of door te bellen naar 06 13 94 13 11.

Bram Eigenhuis

Agile coach
Doen we wat mogelijk is of doen we wat nodig is? Toon lef, durf buiten gebaande paden te gaan en heb vertrouwen. In het beste geval bereik je opmerkelijke resultaten en een doorbraak, in het slechtste geval heb je wat goed te maken.