5 redenen om te starten met Agile werken

Wij helpen organisaties, klein en groot om agile te gaan werken, maar waarom zou je dat eigenlijk gaan doen? Wij geven vijf redenen om als organisatie te starten met agile werken.
Datum
15 juli 2019
Auteur
Geeke van Bruggen
Categorieën
  • waarom agile
waarom agile werken 5 redenen om te starten met agile werken

1. Agile helpt je om met snel veranderende prioriteiten om te gaan

Dit is misschien wel het meest bekende motief om agile te gaan werken of wendbaar te willen worden. Snel veranderende prioriteiten en onzekerheid zetten traditionele organisaties op slot, terwijl ze juist brandstof zijn voor agile organisaties. Agile organisaties zijn ontworpen om om te gaan met onzekerheid en verandering. Om verandering te zien, ervoor open te staan en erop in te spelen door haar onderwerp te maken van de eigen strategie. Grilligheid en onzekerheid zijn eerder regel dan uitzondering. Agile organisaties zijn toegerust om op verschillende scenario’s in te spelen, om strategie snel kunnen vertalen in werk, ingericht zijn op het leveren van waarde en uitgaan van de empirie. Dat maakt meebewegen een stuk minder lastig en pijnlijk.

2. Agile werken vergroot je zichtbaarheid, voorspelbaarheid en draagvlak

Als alles onzeker is, waar vind ik dan mijn houvast? Mensen varen wel bij een zekere mate van stabiliteit en voorspelbaarheid. De buitenwereld kan dat comfort niet bieden, daarom nemen agile organisaties deze opgave zelf voor hun rekening door te werken in stabiele teams en met een gezamenlijk ritme.

Stabiele teams

Dag in dag uit werken met dezelfde mensen aan een gezamenlijk doel zorgt ervoor dat medewerkers elkaar goed kennen, elkaars kwaliteiten weten te benutten en zich veilig voelen om zich 100% in te zetten en risico’s te nemen. No guts no glory!

Gezamenlijk ritme

Een gedeeld ritme (ook wel heartbeat of cadans) zorgt ervoor dat strategie en werk en gezette tijden tegen het licht worden gehouden en dat er op tijd bijgestuurd kan worden. Agile organisaties en teams zijn als dolfijnen (in tegenstelling tot onderzeeërs), je weet altijd waar ze zijn omdat ze zich vlak onder het wateroppervlak voortbewegen en je zo nu en dan een glimps van ze opvangt. Die zichtbaarheid zorgt voor vertrouwen en draagvlak en vergemakkelijkt afstemming en tijdig bijsturen door zowel collega’s als klanten en stakeholders.

3. Agile werken zorgt dat iedereen met hetzelfde bezig is

Een continue uitdaging van grote en kleine organisaties is dat alle neuzen dezelfde kant op staan. Dat medewerkers weten wat de laatste stand van zaken is en de meest actuele strategie kunnen benutten als ze hun werk doen in plaats van hun los te zingen van de organisatie of af te wachten. Dat geldt in de breedte (van elkaar weten wat je aan het doen bent), in de diepte (van je medewerkers weten waar ze tegenaan lopen) en in de hoogte (weten waar het management heen wil). Agile werken biedt oplossingsrichtingen voor al deze alignmentvraagstukken:

  1. Horizontaal: werken in teams zorgt ervoor dat je het nooit alleen, of alleen vanuit je eigen perspectief of discipline doet. Door reviews te organiseren en afhankelijkheden te ondervangen zorg je dat teams onderling aligned zijn.
  2. Bottom-up: door ervoor te zorgen dat blokkades snel opgelost kunnen worden zorg je ervoor dat teams snel geholpen worden als er een probleem dreigt.
  3. Top-down: door je strategie altijd vertaalt te hebben naar werk zorg je ervoor dat teams altijd zinvol werk kunnen verzetten.

4. Agile werken brengt werkplezier terug

colleagues laughing

 

Agile werken voert terug op ons menszijn. Mensen zijn sociale wezens die graag zinvol werk willen doen. Dat is ons in de afgelopen decennia soms afgeleerd en daarmee is soms ook ons werkplezier verloren gegaan. Agile werken vraagt van iedereen dat hij zijn hele mens meeneemt naar zijn werk, met alle vaardigheden, eigenzinnigheden en drijfveren. Dat alles mee mogen en kunnen nemen naar je werk maakt een boel energie los.

5. Agile werken zorgt voor kortere doorlooptijden

Als er iets is waar mensen niet tegen kunnen is het zinloos werk. Je dag in dag uit inzetten voor iets waar je eigenlijk geen fiducie in hebt of waar niemand op zit te wachten. Agile werken dwingt om het meest waardevolle werk eerst en met focus te doen. Dat betekent dat de belangrijkste dingen sneller af zijn en doorlooptijden dus korter worden. Hoe kan dat? Omdat agile werken dwingt tot kiezen, versnippering stopt en krachten bundelt.

Waarom werkt dan niet iedereen agile?

If it’s too good to be true, it’s probably not true. Alles wat hierboven staat is wel waar, maar niet makkelijk. Ook hier gaat de wet van Bushnell op: easy to understand, hard to master. Oftewel, agile werken en organiseren is een kunst. Wanneer heb jij voor het laatst echte keuzes gemaakt en jezelf focus gegund?

Meer lezen over agile werken? Of neem direct contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Ga zelf aan de slag met agile

Geeke van Bruggen