Agile transformatie

De overkoepelende oplossing waar wij organisaties mee helpen, is agile organiseren. Hierin komen de mindset, principes en werkwijzen bijeen die helpen om als organisatie wendbaar te zijn. De onderstaande vier pijlers zien we als onderdeel van agile organiseren. Dat betekent dat het mogelijk is om oplossingen die hieronder vallen, samen of los van elkaar te benutten.

Bow-tie
Agile finance
Obeya
Agile HR
Agile leiderschap
Zelforganisatie
Sociocratie 3.0
Scrum
Agile portfolio Management
Kanban
Agile Marketing
Agile KPI's

Agile Organiseren

Wat deze tijd vraagt, is een groter vermogen van organisaties om zich aan te passen, vernieuwen en zelfs opnieuw uit te vinden. In sommige gevallen betekent dat afscheid nemen van ideeën over efficiëntie, management en hiërarchie. En het omarmen van nieuwe manieren van denken, werken en organiseren.  

Door agile organiseren in praktijk te brengen, willen we een duurzame gedrags -en mindsetverandering tot stand brengen in organisaties. Dan is het onvoldoende om alleen een specifieke techniek of werkwijze in te zetten: vernieuwing brengen in de diepere lagen van individuen, teams en organisaties is dan nodig. Om daar te komen, doorlopen we met organisaties een zogenaamde agile transformatie. Daarin werken we samen voor de langere termijn, en richten we ons zowel op de ‘zachte’ als ‘harde’ kant van agile organiseren. De stijl die we meebrengen kenmerkt zich door nieuwsgierigheid, eigenzinnigheid en lef. De kennis die we inzetten komt uit de wereld van veranderkunde, coaching en teamontwikkeling en bouwt voort op onze boeken Scrum in Actie en Agile HR.

Elke organisatie is anders en elke transformatie is anders. We werken niet met blauwdrukken, maar onderscheiden wel een paar oplossingsrichtingen die altijd aandacht verdienen:

Netwerkorganisatie

Als een organisatie wil versnellen door met kleine, klantgerichte teams te werken, ontstaat een nieuw gevaar. De teams kunnen nieuwe silo’s worden, die ieder hun eigen kant opgaan. Om dit te voorkomen, en effectief te werken met grote hoeveelheden teams, is een netwerkorganisatie nodig. Daarin wordt informatie zo snel en eenvoudig mogelijk gedeeld en kunnen beslissingen snel worden genomen op alle niveaus in de organisatie. Er ontstaat een ‘team of teams’ dat als geheel wendbaar en flexibel is. Het onderhoud van een netwerkorganisatie is nooit klaar: er is een ‘permanente reorganisatie’ aan de gang waarin teams telkens de meest relevante opgave vinden om aan te werken.

De volgende oplossingen dragen direct bij aan een netwerkorganisatie:

Klantwaarde

Focus op de klant kan niet langer een platitude zijn: het is een vereiste voor moderne organisaties. Stephen Denning, auteur van ‘The Age of Agile’ (2018) noemt dit een Copernicaanse revolutie: we ontdekken dat klanten niet om organisaties heen draaien, maar organisaties om klanten heen. Dit besef is niet alleen nodig bij de delen van de organisatie die klantcontact hebben, maar in al het werk en op alle niveaus. En terwijl de klant groeit en ontwikkelt, is het aan teams en organisaties om mee te groeien en in verbinding te blijven. Dat gebeurt door te blijven experimenteren en leren en door het gesprek te voeren over wat klantwaarde nu werkelijk is: wanneer voldoen we aan en overtreffen we verwachtingen?

De volgende oplossingen dragen direct bij aan een focus op klantwaarde:

Bevlogen mensen

Wij geloven dat in ieder individu een veranderaar zit. Dat betekent dat de inzichten, ervaringen en ideeën van de mensen in een organisatie, bij kunnen dragen aan het verbeteren daarvan. Het betekent niet dat iedereen zich in organisatieontwikkeling hoeft te verdiepen; het gaat erom dat we menselijk potentieel beter benutten. De mens moet dus hoger op de agenda moet komen, tot op het hoogste niveau van organisaties. En niet alleen als werknemer, collega of ‘resource.’ Het is de reden dat Joshua Kerievsky in 2016 het ronkende ‘Make people awesome’ tot centraal onderdeel van Modern Agile heeft gemaakt. De essentie daarvan ondersteunen we.

De volgende oplossingen dragen direct bij aan bevlogen mensen:

Stabiele teams

Veel organisaties gieten nieuwe ideeën en prioriteiten in een organisatie graag in projecten. Om brandjes te blussen, producten te ontwikkelen of campagnes te draaien, formeren we groepjes mensen. Het blijkt vaak lastig om die projecten op tijd en met goed resultaat af te leveren. Werken met stabiele, multidisciplinaire teams die voor langere tijd samenwerken, is een andere insteek. Het betekent het loskomen van denken in tijdelijke projecten en programma’s. En een organisatie-inrichting waarbij teams in plaats van afdelingen centraal staan. Die stabiele teams kunnen inspelen op nieuwe kansen en ontwikkelingen. Ze hebben de missie om langdurig en duurzaam effect te hebben. Het liefst in zo direct mogelijk contact met de eindgebruiker en met een maximum aan autonomie.

De volgende oplossingen dragen direct bij aan stabiele teams: